Webinarium: Plan Zarządzania Danymi w konkursach NCN

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium nt. Planów Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r., w godzinach 9.30-14.00. Szkolenie poprowadzą pracownicy Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej.
Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. W dniu szkolenia należy skorzystać z poniższego linku oraz hasła:
https://webinarium.webinar.pg.edu.pl/__2300__szkolenie_z_planu_zarz_dzania_danymi?
hasło: SARU3MWF

Plan szkolenia:

9:30 Część I. Dr Anna Wałek/Robert Szczodruch: Otwarte Dane Badawcze i zarządzanie nimi, czyli geneza powstania projektu MOST DANYCH.


9:45-11.45 Część II. Mgr Magdalena Szuflita-Żurawska:
1. Trzy filary Otwartej Nauki według Komisji Europejskiej (Open Access, Open Scholarly Communication, Open Research Data).
2. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Politechniki Gdańskiej – główne zadania.
3. Co to są dane badawcze, rodzaje danych, zróżnicowanie danych ze względu na dyscypliny naukowe.
4. Metadane danych badawczych.

11:45-12:15 Przerwa
12:15-13:30 Część III. Mgr Magdalena Szuflita-Żurawska:
1. Wymagania Wydawców odnośnie udostępniania danych badawczych, cytowanie danych badawczych, indeksacja danych badawczych, repozytoria danych badawczych.
2. Plan Zarządzania Danymi – Co to jest?
3. Formatka Planu Zarządzania Danymi w konkursach NCN – krok po kroku, wskazanie problemów i różnic między dyscyplinami.

  • opis pozyskiwanych danych
  • dobór formatów plików
  • metadane
  • jakość danych
  • kto ma prawo do danych?
  • dane wrażliwe i ich ochrona
  • przechowywanie a udostępnianie – dwie różne kwestie
  • wybór licencji przy udostępnianiu danych

13:30-14:00 - Dyskusja i pytania - Piotr Krajewski, Aleksander Mroziński, Robert Szczodruch, Magdalena Szuflita-Żurawska.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker