Konfiguracja PROXY na urządzeniach mobilnych iPad/iPhone

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Konfigurację urządzenia rozpoczynamy od wejścia do ustawień systemu:

ipadstart

1. Z lewej strony (1) wybieramy Wi-Fi, następnie wskazujemy sieć z którą jesteśmy połączeni (2):

ipad1


2. W dolnej części konfiguracji naszej sieci Wi-Fi wybieramy „Auto” (3), a w pozycji URL (4) wpisujemy http://sum.edu.pl/proxy.pac (ważne jest aby adres wpisany był z przedrostkiem http://....):

ipad2

 
3. Zamykamy konfigurację sieci (5).
4. Przed pierwszym połączeniem należy zrestartować przeglądarkę lub całe urządzenie. Preferowana przeglądarka to Chrome.
5. Logujemy się do PROXY adresem email z domeny @365.sum.edu.pl

ipad3

 
Uwaga: jeżeli po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła przeglądarka ponownie wyświetli okno logowania, wówczas w takim oknie należy wybrać „OK” bez wpisywania loginu i hasła.