Konfiguracja PROXY na urządzeniach mobilnych iPad/iPhone

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Konfigurację urządzenia rozpoczynamy od wejścia do ustawień systemu:

ipadstart

1. Z lewej strony (1) wybieramy Wi-Fi, następnie wskazujemy sieć z którą jesteśmy połączeni (2):

ipad1


2. W dolnej części konfiguracji naszej sieci Wi-Fi wybieramy „Auto” (3), a w pozycji URL (4) wpisujemy http://sum.edu.pl/proxy.pac (ważne jest aby adres wpisany był z przedrostkiem http://....):

ipad2

 
3. Zamykamy konfigurację sieci (5).

4. Przed pierwszym połączeniem należy zrestartować przeglądarkę lub całe urządzenie.

5. Od tej chwili możemy przeglądać już strony elektronicznych baz medycznych dostępnych z sieci SUM, a przeglądarka jedynie poprosi nas o zalogowanie się, co zostanie omówione poniżej.

W najnowszych wersja systemu IOS najpierw wyświetlony zostanie komunikat o konieczności uwierzytelnienia - jak niżej.

ipad3
Wybieramy „Ustawienia”, następnie system przeniesie nas do ustawień WiFi i poprosi o wpisanie loginu i hasła do konta studenckiego.

ipad4
Logujemy się do PROXY adresem email z domeny @365.sum.edu.pl oraz hasłem.

 

Uwaga: jeżeli byliśmy zalogowani, a w trakcie przeglądania stron internetowych, ponownie zobaczymy komunikat „Wymagane uwierzytelnienie”, wówczas wystarczy wybrać „Ustawienia”, a w kolejnym oknie gdzie powinniśmy wpisać login i hasło wybieramy „Anuluj” bez wpisywania naszych danych. W systemie IOS starszym niż wersja 13, można wybrać „OK” - bez wpisywania loginu i hasła.
Jeżeli metoda ta nie poskutkuje i system IOS nadal często będzie prosił nas o zalogowanie się, wówczas proszę wykonać poniższą procedurę:

1) Sprawdzić czy są dostępne aktualizację systemu IOS, jeżeli tak to wykonać je.
2) Należy wyczyścić historię przeglądanych stron i dane witryn dla używanej przeglądarki internetowej.
3) Wyłączyć i włączyć całe urządzenie.
4) Uruchomić przeglądarkę i zalogować się do PROXY.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker