Spotkanie koordynatorów projektu Polska Platforma Medyczna (PPM) – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym.

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

PPM styczen 2020

W związku z podpisaniem dnia 07.01.2020 r. przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, lidera projektu Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, umowy na jego realizację z Konsorcjum Sages sp. z o.o. i Politechniką Warszawską, w siedzibie Biblioteki Głównej SUM w Katowicach w dniach 14–15.01.2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami wykonawcy oraz koordynatorami projektu. Umowa przewiduje wdrożenie opracowanego w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej oprogramowania OMEGA-PSIR.

Projekt PPM jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0008/17-00), a uczestniczy w nim 7 uczelni medycznych:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Gdański Uniwersytet Medyczny,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

W czasie dwudniowego spotkania przedstawiciel Wykonawcy zaprezentował założenia i funkcjonowanie systemu OMEGA-PSIR oraz przedstawił harmonogram jego wdrożenia, a koordynatorzy z instytucji stowarzyszonych przeanalizowali i poddali dyskusji poszczególne etapy prac instalacyjnych. Ustalono, że Polska Platforma Medyczna zostanie uruchomiona do 31 maja 2020 r., zaś uczestnicy projektu do 31 października 2020 r. będą wprowadzali do systemu swoje dane według przyjętych wskaźników i procedur.

Projekt Polska Platforma Medyczna zakłada stworzenie platformy integrującej, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe. Zasoby nauki Partnerów Projektu zostaną udostępnione w Internecie w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Partnerzy projektu:

PPM partnerzy

PPM loga

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker