Jak sprawdzić wiarygodność czasopisma?

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Ustalenie wiarygodności czasopisma zaczynamy od sprawdzenia, czy jest ono indeksowane w bazie Web of Science, Scopus lub PubMed. Uwzględnienie poszukiwanego tytułu w jednej z nich jest wystarczające. Zachęcamy do obejrzenia przystępnych, przygotowanych specjalnie dla Państwa samouczków na serwisie YouTube:

  1. Jak sprawdzić, czy czasopismo jest indeksowane w WEB OF SCIENCE? [samouczek]. Data aktualizacji filmu: 13.12.2019.
  2. Jak sprawdzić, czy czasopismo jest indeksowane w SCOPUS-ie? [samouczek]. Data aktualizacji filmu: 07.01.2020.

Jeżeli czasopismo ma Impact Factor (IF), to musi być indeksowane w bazie Web of Science.

W sytuacji, gdy poszukiwane czasopismo nie jest indeksowane w powyższych bazach, musimy samodzielnie przeanalizować zawartość jego oficjalnej strony. W Internecie istnieje wiele artykułów i prezentacji przedstawiających kryteria, które tytuł musi spełniać, by zostać uznany za wiarygodny.

Uwadze Państwa polecamy szczególnie trzy strony:

  1. Think Check Submit to ogólnoświatowa kampania, której autorzy chcą pomóc naukowcom w identyfikacji wiarygodnych tytułów. Temu celowi służy lista pytań, które ułatwiają analizę strony czasopisma. Pytania pogrupowane są tematycznie w trzy segmenty, których nazwy pochodzą od tytułu kampanii („Pomyśl Sprawdź Wyślij”), co organizuje pracę. Jeśli analizowane czasopismo spełnia wszystkie podane standardy i kryteria, możemy wysłać nasz artykuł do redakcji.
  2. Prezentacja autorstwa mgr Łukasza Jeszkego oraz dr inż. Tomasza Rębisia pt. Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie, zawierająca szereg bezcennych uwag i spostrzeżeń dotyczących najważniejszych elementów strony czasopisma oraz aspektów procesu redakcyjnego (autorzy konfrontują stan pożądany oraz faktyczny - realizowany przez redakcje czasopism drapieżnych i fałszywych).
  3. Artykuł pt. Wyszukiwanie czasopisma naukowego z narzędziami typu „journal finder”, który przedstawia listę i charakterystykę narzędzi ułatwiających wybór czasopisma naukowego o profilu najbardziej zbliżonym do tematyki napisanego przez nas artykułu.

Cenną pomoc stanowi także ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Obejmuje on wyłącznie czasopisma wiarygodne, indeksowane w międzynarodowych bazach Scopus i Web of Science, a także czasopisma polskie finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, które nie znajdują się jeszcze we wspomnianych bazach. Zalecamy jednak, aby do wykazu odwoływać się dopiero po wykorzystaniu wyżej podanych źródeł.
Uwaga!
Brak danego tytułu na liście ministerialnej nie jest jednoznaczne z tym, że czasopismo jest fałszywe lub drapieżne. MNiSW przygotowało swój spis w innym celu niż weryfikacja czasopism.
Tytuł danego czasopisma podany na jego stronie oficjalnej musi być identyczny z formą podaną w wykazie MNiSW w kolumnie B lub E (zawierają one zapisy tytułów zgodnie z bazą Web of Science i/lub Scopus). Czasopisma szukamy, wpisując w wyszukiwarkę najpierw cały tytuł. Jeśli nie otrzymamy wyników, ograniczamy nasze wyszukiwanie do jednego wyrazu pochodzącego z tytułu czasopisma. Wyraz powinien być możliwie krótki, bez znaków specjalnych i znaków diaktrytycznych.
W przypadku tytułów angielskich lub zapisanych w innych językach obcych należy zwrócić szczególną uwagę na przyimki i zaimki – niezgodność pod tym względem stanowi sygnał, że mamy do czynienia z czasopismem nieuwzględnionym przez Ministerstwo. Wiarygodność wyników wyszukiwania polskich tytułów zwiększa wpisanie tytułu najpierw z polskimi znakami diaktrytycznymi, a następnie bez.
Czasopismo musi mieć ten sam numer ISSN (a najlepiej również e-ISSN) co podany na Wykazie MNiSW.

Wsparcia w ustalaniu wiarygodności czasopisma udzielają również bibliotekarze z Działu Bibliografii i Dokumentacji.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker