Naukowiec Doskonały – Szkolenia dla naukowców i publikujących

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

To jest strona archiwalna - szkolenia już się odbyły. Zapraszamy na koleją edycję w 2023 r.

Biblioteka SUM zaprasza do rejestracji na szkolenia z cyklu:
Naukowiec Doskonały – warsztaty z przepisami dla naukowców i chcących wiedzieć więcej.
Edycja trzecia - jesień 2022.
Rejestracja na szkolenia jest opcjonalna - osobom zarejestrowanym wysłane zostanie przypomnienie o szkoleniu. 
Można wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń - dla każdego szkolenia prosimy o osobne wypełnienie formularza rejestracji.

Miejsce: online (MS Teams)
Prowadzący: pracownicy Biblioteki oraz specjaliści z firm tworzących narzędzia. 

Formularz rejestracji na wszystkie szkolenia -->>>

PAŹDZIERNIK

Mendeley – obowiązkowe narzędzie naukowca doskonałego

Ważnym elementem warsztatu naukowca doskonałego są narzędzia, które pozwalają sprawnie zarządzać publikacjami oraz przyspieszają pracę w edytorach tekstu. Takim narzędziem jest MENDELEY - program darmowy i cieszący się rosnącym zainteresowaniem na naszej Uczelni.
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z obsługą najważniejszych funkcji MENDELEY’A ze szczególnym naciskiem na proces automatycznego generowania przypisów oraz bibliografii załącznikowej.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

19.10.2022
15.30-16.30

Prowadzący: Marek Halkiewicz,
Dział Bibliografii i Bibliometrii,
tel. 32 208 35 66

Polska Platforma Medyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – jak korzystać z platformy?

PPM to platforma integrująca, prezentująca i promująca osiągnięcia naukowe oraz wspierająca otwarty dostęp do zasobów z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Ważnymi elementami portalu są baza ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych i repozytorium dziedzinowe.
Szkolenie obejmie prezentację platformy PPM-SUM, jej funkcjonalności oraz metod wyszukiwania informacji.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

26.10.2022
15.00-15.45

 Prowadzący: Krzysztof Gościniak, 
Dział Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki, 
tel. 32 208 36 33

Warsztat o tym, jak Biblioteka SUM nabywa dostęp do zasobów elektronicznych i o ułudzie, że w Google jest wszystko (za darmo!)

W trakcie warsztatu pokazane zostaną sposoby nabywania przez Bibliotekę SUM zasobów elektronicznych takich jak: medyczne bazy danych, czasopisma i książki elektroniczne. Omówione zostaną różne modele zakupu, źródła finansowania, sposoby pozyskiwania informacji o nowych zasobach, źródła informacji o wykorzystaniu kupowanych zasobów elektronicznych.
Celem warsztatu jest włączenie społeczności akademickiej w proces budowania kolekcji zasobów elektronicznych w Bibliotece SUM.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

27.10.2022
15.30-16.30

Prowadzący: Justyna Seiffert,
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, 
tel. 32 208 35 63

Jak stworzyć plan zarządzania danymi (Data Management Plan)?

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan (DMP)) to dokument opisujący czynności wykonywane w trakcie badań naukowych; powinien być napisany zrozumiałym językiem i stanowić narzędzie codziennej pracy. DMP winien być na bieżąco weryfikowany, tak aby odzwierciedlał przebieg procesu badawczego zarówno w czasie jego trwania, jak i po zakończeniu. Ważne, aby stanowił informator i umożliwiał wdrożenie kolejnych osób w realizację zadania badawczego.
W trakcie warsztatu omówione zostaną praktyczne aspekty tworzenia DMP.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

28.10.2022
15.30-16.15

Prowadzący: Monika Pająk, 
Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów, 
tel. 32 208 35 62 

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

ORCID

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych bez względu na dyscyplinę nauki, region świata czy afiliację. Wydawcy wymagają od osób publikujących posiadanie ORCID ID. Dedykowana platforma orcid.org umożliwia każdemu właścicielowi identyfikatora kompleksową prezentację swojej sylwetki zawodowej (afiliacje, życiorys, spis publikacji itd.).
Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności, dzięki którym maksymalnie wykorzystają potencjał ORCID w kierunku zwiększenia swojej rozpoznawalności w świecie nauki.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

2.11.2022
15.30-16.15

Prowadzący: Marek Halkiewicz,
Dział Bibliografii i Bibliometrii,
tel. 32 208 35 66

Programy publikowania w Open Access jako forma wsparcia dla środowiska naukowego

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach bierze udział w licznych programach publikowania otwartego.
W trakcie spotkania zostaną omówione wybrane programy, które zakładają dofinansowanie lub bezpłatne publikowanie artykułów naukowych we wskazanych czasopismach prestiżowych wydawnictw naukowych. Odpowiemy na pytanie czy artykuły publikowane w ramach OA podlegają tym samym kryteriom oceny jak teksty naukowe; czy muszą być recenzowane i akceptowane tak jak tradycyjne modele publikacji?

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

4.11.2022
15.30-16.15

Prowadzący: Monika Pająk, 
Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów, 
tel. 32 208 35 62 

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) – teoria i praktyka

Otwieranie danych badawczych staje się coraz częściej wymogiem stawianym przez instytucje finansujące naukę wobec pracowników naukowych ubiegających się o środki na prowadzenie swoich badań.
W trakcie szkolenia zostaną omówione tematy związane z przygotowaniem, deponowaniem i udostępnianiem otwartych danych badawczych.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

08.11.2022
15:00-15:45

Prowadzący: Krzysztof Gościniak, 
Dział Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki, 
tel. 32 208 36 33

Jak efektywnie korzystać z bazy Bibliografia Publikacji SUM – możliwości filtrowania, pobieranie wyników w różnych formatach, analizy

Baza Bibliografia Publikacji SUM jest redagowana przez Dział Bibliografii i Bibliometrii i zawiera wyczerpujące dane bibliograficzne publikacji dostarczonych przez autorów do Biblioteki SUM. Baza zawiera również funkcjonalności umożliwiające generowanie raportów, które dają zróżnicowany obraz osiągnięć i rozwoju danego pracownika.
Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z obsługą Bibliografii Publikacji SUM, dzięki czemu będą w stanie samodzielnie monitorować swoje osiągnięcia oraz ich znaczenie na tle dorobku innych pracowników Uczelni.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

15.11.2022
15.30-16.30

Prowadzący: Wioletta Dyjas,
Dział Bibliografii i Bibliometrii,
tel. 32 208 35 66

Bazy Web of Science i Scopus - analiza cytowań i porządkowanie dorobku w profilach autorów

Web of Science oraz Scopus to jedne z najważniejszych baz danych zawierających informacje o opublikowanych pracach naukowych. Szczególnym rodzajem tych informacji są cytowania publikacji. W interesie każdego naukowca leży zatem dążność do maksymalizacji reprezentacji swojego dorobku w obu bazach.
Podczas szkolenia zostaną przybliżone uczestnikom sposoby analizy cytowań oraz porządkowania swoich publikacji indeksowanych (uwzględnianych) w bazach Web of Science oraz Scopus.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

17.11.2022
15.30-16.30

Prowadzący: Agnieszka Goliszek,
Dział Bibliografii i Bibliometrii,
tel. 32 208 35 66

Otwarta nauka: prawo autorskie, wolne licencje.

W trakcie spotkania zostanie przybliżona wiedza na temat zagadnień związanych z wolnymi licencjami Creative Commons (CC) i prawem autorskim w konteście otwartego dostępu (OA) do publikacji naukowych.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

18.11.2022
15.30-16.15

Prowadzący: Monika Pająk, 
Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów, 
tel. 32 208 35 62 

InCites - narzędzie analizy i oceny produktywności i efektywności naukowej.

W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie funkcjonalność narzędzia InCites.
InCites Benchmarking & Analytics™ to narzędzie analizy i oceny, przeznaczone dla badaczy do analizowania produktywności i efektywności naukowej. Zapewnia obiektywne i wiarygodne wskaźniki potrzebne do podejmowania pewnych, opartych na danych decyzji dotyczących programów badawczych. Umożliwia kierowanie obszarem analizy według: osób, organizacji, regionów, obszarów badawczych, czasopism, książek, materiałów konferencyjnych i agencji finansujących.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstwiciela firmy Clarivate, producenta narzędzia.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

24.11.2022
15.30-16.30

Prowadzący Marcin Kapczyński, firma Clarivate
kontakt: Dział Bibliografii i Bibliometrii,
tel. 32 208 35 66

Medyczne bazy danych: Embase, Web of Science, PubMed itd. - wyszukiwanie informacji.

Bibliograficzne bazy medyczne są jednymi z podstawowych narzędzi pracy badaczy. Wyszukanie w nich potrzebnych informacji o publikacjach na wybrany temat może wydawać się trudne.
W trakcie szkolenia pokazane zostaną podstawowe funkcjonalności baz, strategie wyszukiwania oraz możliwości przejścia do pełnych tekstów publikacji.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

30.11.2022
15.30-16.15

Prowadzący: Monika Pająk, 
Dział Informacji Naukowej i Udostępniania Zbiorów, 
tel. 32 208 35 62

SciVal jako źródło informacji o badaczu i dla badacza – perspektywa bibliometryczna.

Podczas warsztatu podzielimy się z uczestnika praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób narzędzie SciVal może ułatwić pozyskiwanie informacji na różnych poziomach. Przyjrzymy się również możliwościom analitycznym pracującym na korzyść naukowców, pozwalającym na „podgląd” ich samych w kontekście podejmowanych tematów badawczych w swoich pracach. Postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na pytania: w jakim źródle warto ulokować swoją publikację, z kim można nawiązać współpracę oraz jaka jest moja pozycja w wybranym obszarze nauki. Podczas spotkania poruszymy:   praktyczne aspekty narzędzia SciVal, kwestie pozycjonowania w tematach badawczych, poszukiwanie potencjalnych współpracowników, a także cytowania, h-indeksy, kwartyle i inne wskaźniki.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

6.12.2022
14.00-15.00

Prowadzący: Bartlomiej Więckowski, firma Elsevier
kontakt: Dział Bibliografii i Bibliometrii,
tel. 32 208 35 66

Archiwum szkoleń:
czerwiec 2022 r.
marzec-kwiecień 2020 r.
styczeń 2020 r.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker