Szkolenia dla Kadry dydaktycznej SUM w ramach programu POWER (I nabór)

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Logo POWER

Rekrutacja zawieszona do czasu ogłoszenia kolejnych terminów szkoleń

Informacje ogólne


Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z077/18. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej uczelni. Zdobyte przez kadrę uczelni kompetencje zostaną wykorzystane w zajęciach ze studentami w sposób jak najbardziej efektywny. Zdobyte przez uczestników szkoleń kompetencje zostaną przez nich wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami w wymiarze co najmniej  jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

W ramach Projektu Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpocznie realizację szkoleń z dostępnych w Bibliotece elektronicznych źródeł (baz danych, e-czasopism, e-książek, baz Evidence Based Medicine), wyszukiwania w bazach danych (PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska) oraz narzędzia porządkującego bibliografię (Mendeley).

Łącznie zostanie przeszkolonych 60 pracowników dydaktycznych Uczelni. Jedna osoba może uczestniczyć w jednym szkoleniu (temacie).

Projekt będzie realizowany od października 2019 r. do lutego 2021, lub do wyczerpania limitu miejsc.


Opis szkoleń


W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:

Elektroniczna biblioteka wsparciem w dydaktyce.
Poznanie i korzystanie ze źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece: baz danych, e-czasopism, e-książek, baz Evidence Based Medicine.
Szkolenie odbywać się będzie w niewielkiej grupie, w formie warsztatowej, w czytelni komputerowej Biblioteki Głównej SUM i będzie trwało 4 godziny dydaktyczne.

Medyczne bazy danych dla zaawansowanych dydaktyków.
Warsztaty z zakresu zaawansowanych technik wyszukiwania w bazach PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska, które są podstawowymi bazami bibliograficznymi z dziedziny medycyny.
Szkolenie odbywać się będzie w niewielkiej grupie, w formie warsztatowej, w czytelni komputerowej Biblioteki Głównej SUM i będzie trwało 4 godziny dydaktyczne.

Narzędzia porządkujące bibliografię.
Warsztaty z zakresu zaawansowanej obsługi programu Mendeley, który służy do zarządzania opisami bibliograficznymi.
Szkolenie odbywać się będzie w niewielkiej grupie, w formie warsztatowej, w czytelni komputerowej Biblioteki Głównej SUM i będzie trwało 2 godziny dydaktyczne.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w godzinach popołudniowych.
Dla uczestników szkoleń dostępny będzie parking przed budynkiem Biblioteki Głównej ul. Warszawska 14, Katowice.


Rekrutacja zawieszona do czasu ogłoszenia kolejnych terminów szkoleń. TERMINY SZKOLEŃ dostępne są w Formularzu rekrutacyjnym.


Regulamin wraz z załącznikami


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Kadry dydaktycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w szkoleniach w ramach zadań nr 11, 12, 13 projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” realizowanego w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 146/2019 z dnia 2019-09-02 (strony 3-18).


 Kontakt


Informacje o realizacji projektu będą na bieżąco publikowane na stronie Biblioteki.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobami:
mgr Ana Tyczka, tel. 32-208-35-20 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Justyna Seiffert, tel. 32-208-35-63 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker