Godziny otwarcia

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

W okresach przerw w zajęciach oraz w święta godziny otwarcia bibliotek mogą ulegać czasowym zmianom.
Dlatego zaleca się sprawdzanie godzinna bieżąco na stronie głównej Biblioteki SUM w banerze po lewej stronie.

Biblioteka Główna

ul.Warszawska 14
40-006 Katowice

Czytelnia Ogólna i Czytelnia Komputerowa
od poniedziałku do piątku 7.30–19.30

Dział Bibliografii i Bibliometrii
od poniedziałku do piątku 7.30–17.00

Dział Gromadzenia i Opracowania
od poniedziałku do piątku 7.30–15.30

Dział Repozytorium i Promocji Otwartej Nauki
od poniedziałku do piątku 7.30–15.30

Oddział Biblioteki w Katowicach-Ligocie

Czytelnia Ogólna z Wypożyczalnią i Czytelnia Komputerowa
od poniedziałku do piątku 7.30–19.30
sobota 8.00-15.00

Oddział Biblioteki w Sosnowcu

Czytelnia Ogólna i Czytelnia Komputerowa
od poniedziałku do piątku 7.30–19.30

Wypożyczalnia
od poniedziałku do czwartku 7.30–19.30
piątek 7.30-15.30

Oddział Biblioteki w Zabrzu-Rokitnicy

 Wypożyczalnie i Czytelnie
od poniedziałku do piątku 7.30–19.30

Czytelnia w Zabrzu (Pl. Traugutta 2, pokój 302)

od poniedziałku do piątku 8.00–15.00

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker