Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Punktacja stosowana w bazie Bibliografia Publikacji SUM przy publikacjach wydanych w latach 2017-2020

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:


Całkowita wartość punktowa monografii wydanych w latach 2017-2020

  Autorstwo monografi Redakcja monografii Autorstwo rozdziału
Monografia wydana przez wydawnictwo
z POZIOMU II
200 100 50
Monografia wydana przez wydawnictwo
z POZIOMU I
80 20 20
Wydawnictwa niezamieszczone w wykazie 20 5 5

 

Nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, ogłoszony 29.09.2020 r. https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033

Całkowita wartość punktowa artykułów wydanych w latach 2019-2021

Liczba punktów zgodnie z wykazem, który został ogłoszony w ramach Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów (20, 40, 70, 100, 140 lub 200).
W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie - 5 pkt         

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji – plik pdf
https://www.gov.pl/attachment/d221386d-d384-453d-9f59-1ef1168bcae3

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji – plik xlsx
https://www.gov.pl/attachment/318b7757-8eea-4771-b0e5-0353c893b123

Całkowita wartość punktowa artykułów wydanych w latach 2017-2018
(Na podstwie komunikatu Ministra MNiSW z dnia 25.01.2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016; tzw. superlista)

1. Część A - lista zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR). 
 2. Część B - lista zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).
 3. Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).     
W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie, ale ujętych w tych latach w bazach Web of Science lub Scopus (status czasopisma aktywnego) - 15 pkt
W przypadku czasopism niewymienionych w powyższym wykazie i nieindeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus - 1 pkt


lupa ikona Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW
(Projekt i realizacja: Dorota Bazan z Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).

Akty prawne:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker