Ankieta dotycząca otwartych danych badawczych - dla naukowców i nie tylko

Zmiana rozmiaru tekstu:

ankieta

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, realizując zalecenia MNiSW oraz KE w sprawie otwierania zasobów nauki, przyjął w 2018 roku wspólną Politykę Otwartości, której zapisy mówią o tym, iż wszyscy pracownicy naukowi będą dążyć do zapewnienia otwartego dostępu do prac naukowych oraz danych badawczych.
W tym celu Partnerzy Projektu współtworzą Polską Platformę Medyczną – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, który będzie gromadzić, udostępniać i promować Państwa dorobek naukowy na zasadach Open Access.

Prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety na temat danych badawczych wytwarzanych w toku Państwa pracy naukowej. Wyniki posłużą do poznania Państwa przekonań na temat otwierania dostępu do danych badawczych, zdiagnozowania ewentualnych trudności związanych z zarządzaniem danymi badawczymi oraz przygotowania odpowiedniego wsparcia dla Państwa po uruchomieniu Polskiej Platformy Medycznej.

Ankieta została przygotowana przez pracowników Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker