Komunikaty w sprawie tworzenia wykazu czasopism punktowanych i wydawnictw monografii

Zmiana rozmiaru tekstu:

18.01.2019 r. – Komunikat MNiSW Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw już jest. Większość pozycji to wydawnictwa polskie

wazne1 Wykaz wydawnictw monografii naukowych 


11.12.2018 r. – Komunikat o sposobie ustalania wykazu wydawnictw naukowych oraz głównych założeń do jego opracowania.

Materiały szkoleniowe “Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”


9.11.2018 r. – Komunikat MNiSW Jak powstają wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie! 

31.10.2018 r. – Komunikat MNiSW Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa!


30.10.2018 r. – Komunikat MNiSW Przypisanie dyscyplin do czasopism – zaczynamy konsultacje
Wyjaśnienie sposobu tworzenia nowego wykazu czasopism punktowanych


wazne1Wstępny wykaz czasopism aktualnie uwzględnianych (indeksowanych) w bazach Scopus i Web of Science wraz z przypisanymi dyscyplinami


Rozporządzenie MNiSW z dnia 7.11.2018 r. – w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


27.03.2019 r. - Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker