Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Komunikaty w sprawie tworzenia wykazu czasopism punktowanych i wydawnictw monografii

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

18.02.2021 r. - Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

wazne1

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


9.02.2021 r. - Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


29.09.2020 r. - Nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

wazne1https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe


20.12.2019 r. - Rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  https://www.gov.pl/attachment/f19a95b8-22ff-4136-aab6-1c61b0af7a3a


11.12.2018 r. – Komunikat o sposobie ustalania wykazu wydawnictw naukowych oraz głównych założeń do jego opracowania.

Materiały szkoleniowe “Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”


9.11.2018 r. – Komunikat MNiSW Jak powstają wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie! 

31.10.2018 r. – Komunikat MNiSW Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa!


30.10.2018 r. – Komunikat MNiSW Przypisanie dyscyplin do czasopism – zaczynamy konsultacje
Wyjaśnienie sposobu tworzenia nowego wykazu czasopism punktowanych


Rozporządzenie MNiSW z dnia 7.11.2018 r. – w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


27.03.2019 r. - Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker