Komunikaty w sprawie tworzenia wykazu czasopism punktowanych i wydawnictw monografii

Zmiana rozmiaru tekstu:

20.12.2019 r. - Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych
https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

wazne1

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

wazne1

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  https://www.gov.pl/attachment/f19a95b8-22ff-4136-aab6-1c61b0af7a3a


11.12.2018 r. – Komunikat o sposobie ustalania wykazu wydawnictw naukowych oraz głównych założeń do jego opracowania.

Materiały szkoleniowe “Sporządzanie wykazów: wydawnictw monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”


9.11.2018 r. – Komunikat MNiSW Jak powstają wykazy czasopism i wydawnictw? Jest rozporządzenie! 

31.10.2018 r. – Komunikat MNiSW Nabór do zespołów doradczych oceniających czasopisma trwa!


30.10.2018 r. – Komunikat MNiSW Przypisanie dyscyplin do czasopism – zaczynamy konsultacje
Wyjaśnienie sposobu tworzenia nowego wykazu czasopism punktowanych


Rozporządzenie MNiSW z dnia 7.11.2018 r. – w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


27.03.2019 r. - Informacja w sprawie wyników konkursu ogłoszonego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker