Baza - Business Source Ultimate

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Business Source Ultimate to baza naukowa dla studentów, oferująca zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych publikacji zawierających zarówno archiwalne informacje oraz bieżące trendy w biznesie. Business Source Ultimate jest idealnym podręcznikiem dla studentów kierunków takich jak: księgowość, finanse, bankowość, marketing, zarządzanie itp., ponieważ zawiera zasoby niezbędne przy nauce wszystkich tych dyscyplin w tym pełne teksty czasopism z wiodących baz abstraktowych.

Oprócz istotnych czasopism pełnotekstowych studenci kierunków ekonomicznych mogą przeglądać studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami.


WEJCIE DO BAZY

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).


Źródło: https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-usugi/bazy-danych/business-source-ultimate

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker