Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Dane badawcze

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Czym są dane badawcze?

Dane badawcze (Research Data) to zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. Dane badawcze to zarówno surowe dane, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego oraz takie dane, które poddane zostały obróbce.
Dane badawcze to: dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, kwestionariusze, nagrania audio i wideo, fotografie, oprogramowanie, wyniki symulacji komputerowych, protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne itp.

Czym są otwarte dane badawcze?

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to dane, uzyskane w procesie badawczym i użyte w pracy naukowej, do których każdy ma bezpłatny dostęp. Można je ponownie wykorzystywać, modyfikować i udostępniać z poszanowaniem prawa.
 • Otwieranie danych pozwala innym naukowcom powtórzyć badania lub je zweryfikować albo dowieść, że dane są prawdziwe.
 • Otwarte dane są gromadzone i udostępniane w repozytoriach danych badawczych.
 • Nie wszystkie zbiory danych mogą posiadać otwarty charakter, w szczególności dotyczy to danych osobowych, komercjalizacji wyników badań oraz bezpieczeństwa narodowego.
 • Informacja o istnieniu danych zawsze powinna być publicznie dostępna, co pozwala uniknąć duplikacji badań.

Co to jest FAIR Data?

FAIR Data to dane badawcze, które zostały opisane, przechowywane i publikowane zgodnie z międzynarodowym standardem. Zasady FAIR Data służą jako wytyczne dla umożliwienia ponownego wykorzystania danych naukowych w wyraźnie opisanych warunkach, zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny. Dane, które ze względu na ochronę prywatności nie mogą zostać opublikowane całkowicie, mogą spełniać wszystkie zasady FAIR.
FAIR jest akronimem od:
Findable - łatwo znajdowane i wyszukiwane.
Accessible - dostępne dla wszystkich.
Interoperable - interoperacyjne, tak aby można było je połączyć z innymi danymi.
Reusable - wielokrotnego użytku.

Więcej o FAIR Data: Inicjatywa FAIRdata.

Czym jest plan zarządzania danymi (DMP)?

Plan zarządzania danymi (Data Management Plan – DMP) określa, w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane podczas projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu.
Instytucje i programy finansujące badania naukowe coraz częściej wymagają od naukowców przedstawienia DMP na etapie składania i oceny wniosków grantowych (np. Horyzont 2020). Plan zarządzania danymi powinien zawierać informacje:
- jakie dane zostaną wytworzone lub zebrane (format i typ plików, liczba danych),
- jak zostaną uporządkowane i opisane (metodologia, standardy, metadane),
- kwestie etyczne i prawne (własność intelektualna, prawa autorskie, dane niejawne),
- w jaki sposób dane zostaną udostępnione (jak, kiedy, komu),
- które dane będą przechowywane długoterminowo (kwestia sposobu przechowywania i ochrony danych).

Polecane strony:
DMPTool - narzędzie online służące tworzeniu planów zarządzania danymi; zawiera przykłady takich planów.
DMPonline - kreator planów zarządzania danymi badawczymi.

Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi (DMP)?

DMPTool - narzędzie online służące tworzeniu planów zarządzania danymi; zawiera przykłady takich planów.
DMPonline - kreator planów zarządzania danymi badawczymi.

Przykłady planów (DMP):
Example DMPs and guidance

Plan zarządzania danymi dla Narodowego Centrum Nauki (NCN)

NCN wprowadziło do formularza wniosku o finansowanie niektórych programów załącznik, w którym wnioskodawca powinien przedstawić skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (z ang. Data Management Plan), które powstaną w ramach realizacji projektu. Posiedzenie Rady NCN z dnia 17-18 kwietnia 2019 r. 
Na stronie NCN umieszczone zostały Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym, które stanowią pomoc w napisaniu planu.

Czym jest wyszukiwarka re3data.org?

Wyszukiwarka re3data.org (Registry of Research Data Repositories) to globalny rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Jest to darmowe narzędzie,  które oferuje naukowcom, organizacjom finansującym badania, bibliotekom i wydawcom przegląd repozytoriów danych badawczych. Umożliwia wyszukiwanie repozytoriów według dziedziny wiedzy, kraju oraz typu danych badawczych.

Przydatne linki:

 1. Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk ze strony: https://dane.gov.pl
 2. Cykl zarejestrowanych webinariów z podstaw zarządzania danymi badawczymi w naukach biomedycznych (j.ang.) - EMBL-EBI.
 3. Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management Praktyczny przewodnik dot. ujednoliconych europejskich praktyk związanych z zarządzaniem danymi badawczymi 
 4. Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 ze strony: European Commission website https://ec.europa.eu/ 
 5. Wyszukiwarka repozytoriów danych badawczych - re3data.org.
 6. Pilotaż otwartych danych w programie H2020.
 7. Strzelczyk E., Otwarte dane badawcze – kolejny krok do otwierania nauki. Materiały Konferencyjne EBIB, 2017, nr 25. (artykuł w j. pol.)
 8. Hoffman-Sommer M., Otwieranie małych danych badawczych- Platforma Otwartej Nauki, ICM, Uniwersytet Warszawski

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker