Aktualizacja zarządzenia dotyczącego rejestracji publikacji naukowych

Zmiana rozmiaru tekstu:

paragraf

Uprzejmie informujemy, że ukazała się aktualizacja Zarządzenia JM Rektora SUM dotyczącego rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dorobek naukowy SUM rejestrowany jest elektronicznie od 1990 roku w tworzonej na bieżąco bazie Bibliografia Publikacji SUM.