Dostęp do narzędzi bibliometrycznych InCites oraz SciVal

Zmiana rozmiaru tekstu:

InCites
MNiSW uruchomiło pilotażowy dostęp na rok 2018 do narzędzi:

InCites - bibliometryczny moduł bazy Web of Science.   SciVal

SciVal - bibliometryczny moduł bazy Scopus.

Narzędzia umożliwiają m.in.:
- analizę danych zawartych swoich w macierzystych bazach,
- porównanie dorobku naukowego badaczy i instytucji,
- wizualizację osiągnięć instytucji naukowych,
- porównanie z innymi jednostkami,
- ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów,
- analizowanie trendów w świecie nauki.


Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).

Zanim skorzystasz zapoznaj się z obowiązującymi zasadami.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker