Multiwyszukiwarka 

Wykorzystanie dowodów naukowych w codziennej praktyce klinicznej

Zmiana rozmiaru tekstu:

Wykorzystanie dowodów naukowych w codziennej praktyce klinicznej (Evidence Based Medicine - EBM) może nastręczać wiele wątpliwości i problemów. Poniżej zwięzły przewodnik po kategoriach dowodów naukowych oraz źródła, w których można je odnaleźć.

 

Zgodnie z piramidą ważności dowodów naukowych ich wiarygodność wzrasta wraz z wysokością piramidy. Powinniśmy zatem zawsze szukać dowodu z najwyższego możliwego poziomu.

EBM piramida

Systemy EBM (Systems) – integrują i zwięźle podsumowują ważne dowody naukowe dotyczące problemu klinicznego; aktualizowane są w momencie pojawienia się nowych dowodów naukowych; zasada działania: przy użyciu rekordu medycznego pacjenta łączą przypadek kliniczny z właściwą mu informacją; definicja i opis w języku angielskim.


Streszczenia (Summaries) – zawierają ścieżki kliniczne lub streszczenia podręczników integrujące informację typu EBM na temat konkretnych problemów klinicznych; są regularnie aktualizowane.
Źródła dostępne w Bibliotece SUM:
Dynamed Plus (proces doboru i oceny dowodów naukowych jest jasny i przejrzysty).
Cochrane Clinical Answers


Streszczenia syntez (Synopses of Syntheses) – zbierają, grupują wnioski z wysokiej jakości przeglądów systematycznych; często zawierają ocenę jakościową metodologii przeglądu systematycznego; wadą jest odległość czasowa od oryginalnych badań.
ACP Journal Club
Evidence-Based Medicine
Evidence-Based Mental Health
Evidence-Based Nursing


Przeglądy systematyczne, syntezy (Syntheses) – zbierają i oceniają dowody naukowe pod kątem wybranego problemu klinicznego.
The Cochrane Library


Streszczenia pojedynczych badań (Synopses of Studies) – zawierają podsumowanie wybranego wysokiej jakości naukowej badania, które może być wykorzystane w praktyce klinicznej; zalety: pewność, że badanie jest wysokiej jakości, zwięzłość, wzbogacone komentarzem autora streszczenia; znaleźć je można w czasopismach abstraktowych.


Opis pojedynczego badania (Studies) – bazy danych z opisami pojedynczych badań mogą zawierać badania poddane już krytycznej ocenie (critical appraisal) lub nie poddane.
Przykłady baz dostępnych w Bibliotece SUM (badania nie poddane ocenie krytycznej):
Medline (przez serwis Pubmed)
Polska Bibliografia Lekarska
Embase


Opracowane na podstawie: DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Evidence Based Nursing. 2009;Oct;12(4):99-101


Uwaga: Linki prowadzą do prenumerowanych źródeł dostępnych w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów). Zanim skorzystasz zapoznaj się z obowiązującymi zasadami.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

 • IMG 0419
  Biblioteka Główna SUM
 • IMG 0356
 • 41m
 • IMG 0416
 • 33m
 • IMG 0391
 • wLigota 1
  Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie
 • wLigota 4
 • wLigota 2
 • wLigota 11
 • wLigota 5
 • wLigota 8
 • wSosnowiec 1
  Oddział Biblioteki SUM w Sosnowcu
 • wSosnowiec 3
 • wSosnowiec 6
 • wSosnowiec 4
 • wSosnowiec 12
 • wSosnowiec 5
 • wZabrze 1
  Oddział Biblioteki SUM w Zabrzu
 • wZabrze 2
 • wZabrze 6
 • wZabrze 10
 • wZabrze 9
 • wZabrze 12
 • wRokitnica 1
  Oddział Biblioteki SUM w Zabrzu-Rokitnicy
 • wRokitnica 2
 • wRokitnica 3
 • wRokitnica 4
 • wRokitnica 5
 • wRokitnica 6