Tydzień Otwartej Nauki 23-29.10.2017r.

Zmiana rozmiaru tekstu:

OA 2017Zamieszczanie treści naukowych w otwartym dostępie przynosi szereg korzyści dla osób publikujących, instytucji finansujących badania naukowe (np. uczelni) oraz odbiorców. Pracownicy naukowi mogą łatwiej i skuteczniej promować własne badania poprzez publikowanie artykułów w czasopismach typu Open Acces (OA) oraz zamieszczanie w repozytoriach naukowych, co przekłada się m.in. na wzrost cytowań (indeks Hirsha).

Uczelnia, w której pracuje naukowiec, jest widoczna w kraju i na świecie, poprzez „nasycenie” Internetu treściami związanymi z macierzystą jednostką (afiliacja). Naukowcy poszukujący danych do pracy badawczej czy studenci piszący prace dyplomowe mają darmowy i szybki dostęp do wiedzy i artykułów.
Tematem Tygodnia Otwartej Nauki jest: „Otwórz, aby…”. W tej edycji pragniemy zwrócić uwagę na poprawną identyfikację naukowców w wirtualnym świecie wiedzy oraz otwarte źródła promowania dorobku naukowego. Wyjaśnimy czym jest system identyfikacji autorów ORCID, narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce oraz uczelniane bazy wiedzy typu CRIS.

Z okazji Open Access Week zachęcamy do odwiedzania profili naszych bibliotek na Facebooku.
Codziennie będziemy umieszczać tam interesujące informacje na temat OA.

Przypominamy także o zakładce Open Access na stronie biblioteki: m.in. o prezentacji oraz ulotce.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker