Akty prawne związane z działalnością Biblioteki

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

paragraf

I. Ogólnopolskie akty prawne związane z działalnością Biblioteki:
    1. ustawy;
    2. rozporządzenia;
    3. obwieszczenia.

II. Regulacje prawne SUM związane z działalnością Biblioteki

III. Dokumenty związane z ochroną danych osobowych