Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Multiwyszukiwarka 

Regulacje prawne SUM związane z działalnością Biblioteki

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

A. Dokumenty ogólne

 1. Statut Uczelni
 2. Regulaminy uczelniane
 3. Umowa trójstronna o współpracy w zakresie wzajemnej obsługi bibliotecznej czytelników Nr WE: Ro-Ru-64/2013 z dnia 20.06.2013

B. Dokumenty Rektora

 

 1. Zarządzenie Nr 37/2021 z dnia 23.02.2021 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 2. Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 29.01.2021 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikowania prac w czasopiśmie Annales Academiae Medicae Silesiensis.
 3. Zarządzenie Nr 219/2020 z dnia 17.12.2020 r. Rektora SUM w sprawie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego w Ślaskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 4. Zarządzenie Nr 218/2020 z dnia 17.12.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Selekcji i Ubytków Materiałów Bibliotecznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 5. Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 26.03.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 29.04.2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu antyplagiatowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym       w Katowicach”
 6. Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 1.10.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 176/2016 z dnia 2.11.2016 r. w sprawie: zasad obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora SUM w komitecie honorowym
 7. Zarządzenie Nr 172/2020 z dnia 01.10.2020 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach
 8. Zarządzenie Nr 168/2020 z dnia 18.09.2020 r.  Rektora SUM w sprawie: gromadzenia, archiwizowania i udostępniania efektów działalności naukowo- badawczej oraz dydaktycznej pracowników, doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 9. Zarządzenie Nr 167/2020 z dnia 18.09.2020 r. Rektora SUM w sprawie: udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 10. Zarządzenie Nr 161/2020z dnia 08.09.2020 r. Rektora SUM w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 11. Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 03.08.2020 r. Rektora SUM zmieniającego Zarządzenie
  Nr 150/2019 z dnia 16.09.2019  r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 12. Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 31.07.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 13. Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 17.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie : Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 14. Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie zasad przekazywania danych  do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on
 15. Zarządzenie Nr 131/2020 z dnia 22.07.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 207/2016 z dnia 30.10.2018 z późn. zm. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu
 16. Zarządzenie Nr 125/2020 z dnia 13.07.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 13.05.2016 z późn. zm. w sprawie powołania Zespołu ds. logo HR Excellence in Research
 17. Zarządzenie Nr 124/2020 z dnia 13.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie ochrony informacji niejawnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 18. Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 9.07.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 23/2008 z dnia 10.03.2008 z późn. zm. w sprawie wskaźników narzutów kosztów pośrednich dla działalności realizowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 19. Zarządzenie Nr 117/2020 z dnia 6.07.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach [procedura I/50 Planowanie zadań inwestycyjnych]
 20. Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 26.06.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach [procedury I/47 Użytkowanie na terenie jednostek organizacyjnych SUM sprzętu będącego własnością prywatną pracowników Uczelni; Procedura I/49 Wypożyczanie sprzętu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SUM]
 21. Zarządzenie Nr 78/2020 z dnia 18.05.2020 r. Rektora SUM w sprawie szkoleń wewnętrznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 22. Zarządzenie Nr 76/2020 z dnia 13.05.2020 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 23. Zarządzenie Nr 60/2020 z dnia 6.04.2020 r. Rektora SUM w sprawie powołania Zespołu do opracowania zarządzeń dot. bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 24. Zarządzenie Nr 53/2020 z dnia 26.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu antyplagiatowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.” [nowy załącznik – tekst jednolity, dodanie doktoratów]
 25. Zarządzenie Nr 44/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów lub wykonujących dodatkowe czynności finansowanych ze środków innych niż z budżetu (subwencji)
 26. Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Warszawskiej 14”
 27. Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 20.02.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 207/2018 z dnia 30.10.2018 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu
 28. Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 19.02.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 127/2016 z dnia 23.08.2016 w sprawie wprowadzenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wzorów blankietów korespondencyjnych i wizytówek
 29. Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 7.02.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 30. Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 28.01.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 10.08.2009 r. z późn. zm. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skar, wniosków i petycji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 31. Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 15.01.2020 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z komputerów służbowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 32. Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 15.01.2020 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania Elektronicznej Poczty Pracowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 33. Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 15.01.2020 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci komputerowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 34. Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 14.01.2020 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 9/2019 z dnia 18.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 35. Zarządzenie Nr 179/2019 z dnia 4.11.2019 r. Rektora SUM w sprawie krótkoterminowego najmu oraz korzystania z ali, sal i innych powierzchni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 36. Zarządzenie Nr 178/2018 z dnia 4.11.2019 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacji i przeprowadzania imprez na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 37. Zarządzenie Nr 152/2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 38. Zarządzenie Nr 151/2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 39. Zarządzenie Nr 150/2019 z dnia 16.09.2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 40. Zarządzenie Nr 148/2019 z dnia 13.09.2019 r.  Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 23.05.2012 r. z późna. zm. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”.
 41. Zarządzenie Nr 145/2019 z dnia 30.08.2019  r.  Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 151/2012 z dnia 12.09.2012 r. w sprawie „Wprowadzenia instrukcji w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia czynności likwidacyjnych (kasacyjnych) składników majątkowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”.
 42. Zarządzenie Nr 140/2019 z dnia 26.08.2019  r.  Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 18/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie „Regulaminu Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” [cennik] 
 43. Zarządzenie Nr 131/2019 z dnia 5.08.2019  r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Instrukcji stosowania kas rejestrujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach” (brak zarządzenia na stronie SUM)
 44. Zarządzenie Nr 135/2019 z dnia 8.08.2019  r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 70/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 45. Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 9.07.2019 r. Rektora SUM w sprawie: powołania Komisji ds. Selekcji i Ubytków Materiałów Bibliotecznych Śląskiego UniwersytetuMedycznego w Katowicach
 46. Zarządzenie Nr 80/2019 z dnia 29.04.2019 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu antyplagiatowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.”
 47. Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 25.04.2019 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego UniwersytetuMedycznego w Katowicach” [cennik]
 48. Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 11.04.2019 r. Rektora SUM w sprawie: zasad zawierania umów o przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 49. Zarządzenie Nr 61/2019 z dnia 2.04.2019 r. Rektora SUM w sprawie: określenia zasad i kompetencji Komisji ds. Selekcji i Ubytków Materiałów Bibliotecznych SUM
 50. Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30.01.2019 r. Rektora SUM w sprawie: modułów zadaniowych realizowanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni RP (zwane dalej CRP)
 51. Zarządzenie Nr 18/2019 z dnia 30.01.2019 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 52. Zarządzenie Nr 246/2018 z dnia 20.12.2018 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia zasad udzielania i rozliczania podróży służbowej.
 53. Zarządzenie Nr 241/2018 z dnia 11.12.2018 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie nr Nr 121/2007 z dnia 30.11.2007 r. z późn. zm. oraz Zarządzenie Nr 170/2018 z dnia 05.09.2018 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” oraz utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w organizacji)
 54. Zarządzenie Nr 227/2018 z dnia 23.11.2018 r. Rektora SUM w sprawie krótkoterminowego najmu powierzchni w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz ustalenia wysokości stawek czynszu z tego tytułu
 55. Zarządzenie Nr 223/2018 z dnia 20.11.2018 r. Rektora SUM w sprawie Wprowadzenie Instrukcji Zarządzania Incydentami w Zakresie Bezpieczeństwa Informacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 56. Zarządzenie Nr 207/2018 z dnia 23.10.2018 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu
 57. Zarządzenie Nr 170/2018 z dnia 5.09.2018 r. Rektora SUM w sprawie utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w organizacji)
 58. Zarządzenie Nr 184/2018 z dnia 5.09.2018 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 59. Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 4.06.2018 r. Rektora SUM w sprawie : Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochroną danych osobowych przetwarzanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 60. Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 24.05.2018 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 27.06.2016 z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Incydentami w Zakresie Bezpieczeństwa Informacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 61. Zarządzenie Nr 97/2018 z dnia 24.05.2018 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacji i przeprowadzania imprez na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.
 62. Zarządzenie Nr 85/2018 z dnia 14.05.2018 r. Rektora SUM w sprawie zmiany Instrukcji zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
 63. Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 14.05.2018 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia „Polityki Zarządzania Ciągłością Działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.
 64. Zarządzenie Nr 76/2018 z dnia 8.05.2018 r. Rektora SUM w sprawie: wprowadzenia programu szkolenia pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych lub uprawnienia do pracy w systemach informatycznych na podstawie przydzielonych kont dostępowych oraz licencji programowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 65. Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 8.02.2018 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 123/2010 z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 
 66. Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 25.01.2018 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 103/2016 z dnia 22.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia w Uczelni „Instrukcji alarmowej – zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej”. 
 67. Zarządzenie Nr 153/2014 z dnia 29.10.2014 r. Rektora SUM w sprawie rejestracji publikacji naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 68. Zarządzenie Nr 162/2017 z dnia 04.10.2017 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 13.02.2009 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia „Zasad kontroli finansowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (windykacja)
 69. Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 11.06.2015 r. Rektora SUM w sprawie udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 70. Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 17.07.2017 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie nr 70/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 71. Zarządzenie Nr 41/2017 z dnia 24.03.2017 r. Rektora SUM zmieniające zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 z późn. zm. w sprawie wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 72. Zarządzenie Nr 35/2017 z dnia 8.03.2017 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Instrukcji klasyfikacji informacji przetwarzanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”
 73. Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 24.02.2017 r. Rektora SUM w sprawie realizacji sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz inwentaryzacji informacji przetwarzanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku 2017
 74. Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 16.02.2017 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie nr 155/2015 z dnia 19.11 2015 r. w sprawie zasad przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on 
 75. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 23.01.2017 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 15.01 2015 r. w sprawie zasad zakupu, przekazywania i sprzedaży materiałów promujących Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 76. Zarządzenie Nr 203/2016 z dnia 16.12.2016 r. Rektora SUM w sprawie zasad ewidencji zbiorów bibliotecznych Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji ds. Wyceny Zbiorów Bibliotecznych SUM
 77. Zarządzenie Nr 195/2016 z dnia 29.11.2016 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”
 78. Zarządzenie Nr 180/2016 z dnia 10.11.2016 r. Rektora SUM w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochroną danych osobowych przetwarzanych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 79. Zarządzenie Nr 177/2016 z dnia 2.11.2016 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 80. Zarządzenie Nr 139/2016 z dnia 30.08.2016 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 81. Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 14.07.2016 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 82. Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 8.07.2016 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia Programu szkolenia pracowników posiadających uprawnienia do pracy w systemach informatycznych na podstawie przydzielonych kont dostępowych oraz licencji programowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na lata 2016 – 2021
 83. Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 4.08.2015 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 153/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie rejestracji publikacji naukowych pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 84. Zarządzenie Nr 148/2013 z dnia 6.12.2013 r. Rektora SUM w sprawie zasad prowadzenia skontrum (inwentaryzacji) zbiorów materiałów bibliotecznych Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Skontrowej
 85. Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 19.06.2013 r. Rektora SUM w Katowicach w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 86. Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 2.03.2012 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 87. Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 30.11.2011 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 88. Zarządzenie Nr 122/2010 z dnia 29.11.2010 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. w sprawie wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 89. Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 28.04.2010 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Regulaminu sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
 90. Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 13.02.2009 r. Rektora SUM w sprawie wydatkowania środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach /tekst jednolity/
 91. Zarządzenie Nr 86/2007 z dnia 21.09.2007 r. Rektora SUM w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 92. Zarządzenie Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 r. Rektora SUM w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

C. Dokumenty Senatu

 1. Uchwała nr 54/2020 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/2019 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 2. Uchwała nr 53/2020 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia dodatkowych wymogów dotyczących dorobku dydaktycznego, określonych dla stanowiska adiunkta i profesora Uczelni w grupie pracowników dydaktycznych przez Rektora w porozumieniu z Dziekanami
 3. Uchwała nr 55/2020 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/2019 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 4. Uchwała nr 127/2018 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 października 2018 r. w sprawie Wprowadzenia Polityki Otwartości Polskiej Platformy Medycznej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 5. Uchwała nr 124/2017 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dotyczącej przyjęcia „Strategii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na lata 2015-2021” z późn. zm.
 6. Uchwała nr 86/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 44/2010 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 22 grudnia 2010 roku dotyczącej wprowadzenia "Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach " z późn. zm.
 7. Uchwała Nr 126/2013 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker