Multiwyszukiwarka 

Ustawy związane z działalnością Biblioteki

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /wejdzie w życie 1.01.2021/  - Dz. U. 2019, poz. 2019
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  – Dz. U. 2020, poz 695
 3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz. U. 2019, poz. 1696
 4. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznychDz. U. 2019, poz. 53
 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz. U. 2019, poz. 848
 6. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. 2019, poz. 730
 7. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [nowe kasy rejestrujące] – Dz. U. 2019, poz. 675
 8. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych - Dz.U. 2018 poz. 2339
 9. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i NauceDz. U. 2018, poz. 1668
 10. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – Dz. U. 2018, poz. 1669
 11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowychDz. U. 2018, poz. 1000
 12. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2017, poz. 1556
 13. Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2017, poz. 1595
 14. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Dz.U. 2017 poz. 659 (tekst jednolity)
 15. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2016 poz. 2024
 16. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach – Dz. U. 2016 poz. 1887
 17. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych – Dz. U. 2015 poz. 1639
 18. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz. U. 2015 poz. 566
 19. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2045
 20. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług – Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535
 21. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177
 22. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Dz. U. 2004 nr 33 poz. 285
 23. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386
 24. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539
 25. Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych - Dz. U. 1996 nr 152, poz. 722
 26. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker