SUM Library Publications

on .

Zmiana rozmiaru tekstu:


History of Medicine and Pharmacy of the Upper Silesia Documentation Centre (CDDMiF) publications forms a series, which consists of monographs of professors honored by honoris causa degree, monographs of fields of knowledge which are developed by the SUM University and conference proceedings held by the SUM Library on historic sources of health care on the Upper Silesia. Furthermore other publications on medical literature and history of SUM University are presented. 


Titles included in the History of Medicine and Pharmacy of the Upper Silesia Documentation Centre series (content in Polish):

Bożena Hager-Małecka: Naukowiec, Pediatra, Społecznik

Działalność społeczna, wychowawcza i naukowa Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1958–1988

Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych

Etyka w naukach medycznych - XX lecie działalności komisji bioetycznych Śląskiej Akademii Medycznej 1982-2002

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel

Franciszek Kokot: Lekarz, Uczony, Nauczyciel Wyd. 2 poszerzone

Górny Śląsk - dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opawskiego

Górny Śląsk - dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań

Karol Ignacy Lorinser (1796-1853) lekarz, radca rejencyjny i sanitarny

Kornel Gibiński: Lekarz, Uczony, Humanista

Odbudowa i rozwój służby zdrowia na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950

Profesor Józef Gasiński. Twórca śląskiej szkoły chirurgicznej

Profesor Leszek Giec. Współtwórca kardiologii na Śląsku. Człowiek wielkiego serca

Profesor Witold Niepołomski. Twórca śląskiej patomorfologii

Profesor Zbigniew Stanisław Herman. Współtwórca farmakologii klinicznej w Polsce

Witold Zahorski: Wychowawca, Uczony, Współtwórca polskiej medycyny pracy

Z dziejów lecznictwa w Rydułtowach od 1900 roku

Zarys rozwoju patomorfologii w rejonie działania Śląskiej Akademii Medycznej  


Other publications:

Jubileuszowy katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Śląskiej Akademii Medycznej

Katalog starych druków medycznych w bibliotekach Śląska Górnego i Cieszyńskiego

Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: kalendarz jubileuszowy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2008 [folder]

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w grafikach Marcina Steuera

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker