Darmowe źródła elektroniczne

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Bookshelf - książki elektroniczne

Bezpłatna kolekcja książek, podręczników i raportów z zakresu biologii, medycyny, biochemii i bioinformatyki. Książki dostępne są na platformie PubMed.
Zobacz również: Bookshelf Quick Start Guide.

ChemSpider - baza Royal Society of Chemistry

ChemSpider to baza zawierająca informacje o związkach chemicznych i ich właściwościach. Zapewnia dostęp do milionów struktur chemicznych i stanowi jedno z najbogatszych źródeł informacji chemicznej. Opisy i struktury związków chemicznych uzupełnione są m.in. danymi bibliograficznymi (z linkami do pełnych tekstów) i informacją patentową.
Dodatkowo dostępna jest baza praktycznych syntez tworzona przez uzytkowników dla uzytkowników - ChemSpider Synthetic Pages.

Zobacz również: pomoc.

Espacenet - system wyszukiwawczy Europejskiego Urzędu Patentowego

Espacenet jest systemem wyszukiwawczym Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiający wyszukiwanie za pośrednictwem narodowych instancji tego systemu.
Polska instancja umożliwia wyszukiwanie: danych bibliograficznych i opisów polskich wynalazków i wzorów użytkowych, dokumentacji patentowej EPO - tzw. "tłumaczeń na język polski" patentów ważnych na terytorium Polski, a ponadto - może stanowić punkt wyjścia do poszukiwań regionalnej i światowej dokumentacji patentowej (ponad - 70 mln. dokumentów),  pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne.

Zobacz również: pomoc.

FreeBooks4Doctors - książki elektroniczne

FreeBooks4Doctors - kolekcja zawierająca blisko 400 książek medycznych w różnych językach w układzie dziedzinowym i alfabetycznym, wydanych do roku 2013.

History of Medicine Databases - baza z zakresu historii medycyny

Baza NLM’s History of Medicine Division gromadzi i udostępnia różnym odbiorcom jedną z najbogatszych na świecie kolekcji materiałów historycznych związanych z medycyną.
Kolekcja obejmuje książki, materiały audiowizualne, zdjęcia, rękopisy (datowane już z 11 wieku).

Medip 2000 - bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy

Baza Medip 2000 zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych z zakresu medycyny pracy, z czasopism polskich i zagranicznych dostępnych w Bibliotece Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Baza rejestruje publikacje od roku 2000 roku. Aktualizowana jest trzykrotnie w ciągu roku.
Zobacz również: instrukcja wyszukiwania.

MEDtube.pl – internetowa biblioteka filmów medycznych

MEDtube to globalna platforma edukacji i komunikacji wideo dla profesjonalistów medycyny. Portal zawiera filmy z operacji, zabiegów, zdjęcia przypadków medycznych, animacje medyczne, transmisje na żywo, wywiady i prezentacje. Materiały są przekazywane bezpośrednio od lekarzy, towarzystw czy uczelni medycznych.

Korzystanie z portalu jest bezpłatne, ale tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu się na portalu i po zapoznaniu się z Regulaminem.

Zobacz także: więcej o platformie MEDtube.pl

Physiotherapy Evidence Database (PEDro)

PEDro jest od ponad 22 lat źródłem informacji dla praktyki fizjoterapeutycznej. Jest bezpłatną bazą danych, zawierającą ponad 54 000 badań eksperymentalnych, przeglądów i wytycznych, które oceniają interwencje fizjoterapeutyczne.

Baza dostępna jest również w polskiej wersji językowej.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker