Baza - Reaxys

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Reaxys jest strukturalną bazą chemiczną faktograficzno-bibliograficzną, zawierającą w sobie komplet danych z dotychczasowych baz: Beilstein – struktury i reakcje, własności fizykochemiczne oraz bibliografię dla związków organicznych, Gmelin – związki nieorganiczne i metaloorganiczne i Patent Chemistry Database. Baza umożliwia uzyskanie informacji na temat m.in. kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, szczegółowych procedur chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najefektywniejszych metod, informacji o syntezach nowych związków, metodach identyfikacji związków i ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych. Gromadzi ponad 500 mln faktów z 16 000 czasopism.

Dodatkowo od 2022 r. baza została wzbogacona o moduł predyktywnej retrosyntezy: Reaxys Retrosyntesis. Retrosyteza to „procedura poszukiwania sposobu otrzymania złożonego związku chemicznego poprzez dzielenie jego struktury na podjednostki”. Reaxys Retrosynthesis  wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania ścieżek syntezy dla substancji, dla których nie są jeszcze znane odpowiednie metody syntezy.
Korzystanie z modułu retrosyntezy możliwe jest po utworzeniu indywidualnego konta, ponieważ tylko wtedy możliwe jest zapisywanie swoich projektów syntezy. Możliwe jest również logowanie się do Reaxys kontami z innych baz firmy Elsevie: Science Direct czy Scopus.

Instrukcja wideo na temat wyszukiwania w Retrosynthesis.

Pomoc na temat wyszukiwania w Reaxys

Tutoriale


WEJCIE DO BAZY
Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker