Baza - Reaxys

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Reaxys jest strukturalną bazą chemiczną faktograficzno-bibliograficzną, zawierającą w sobie komplet danych z dotychczasowych baz: Beilstein – struktury i reakcje, własności fizykochemiczne oraz bibliografię dla związków organicznych, Gmelin – związki nieorganiczne i metaloorganiczne i Patent Chemistry Database. Baza umożliwia uzyskanie informacji na temat m.in. kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, szczegółowych procedur chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najefektywniejszych metod, informacji o syntezach nowych związków, metodach identyfikacji związków i ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych. Gromadzi ponad 500 mln faktów z 16 000 czasopism.


WEJCIE DO BAZY
Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker