Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

znak pionowy kolor tlo szarosc RGB

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2018 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Digitalizacja i upowszechnienie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 584/P-DUN/2018 z dnia 18.06.2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
W ramach projektu zdigitalizowano:

Zdigitalizowane materiały zostały umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.znak pionowy kolor tlo szarosc RGBBiblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Digitalizacja i zamieszczenie
w Internecie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny Śląska Górnego
i Cieszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach".

Zdigitalizowane materiały zostały umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej


znak pionowy kolor tlo szarosc RGB

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania "Zakup usługi konwersji bibliograficzno-faktograficznej bazy Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska do programu Aleph500".

Wejście do bazy 


 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker