Ostrzeżenie przed fałszywymi czasopismami

Zmiana rozmiaru tekstu:

Na adresy mailowe pracowników SUM docierają zaproszenia do publikacji w periodykach.
Niestety wśród ofert zdarzają się też takie, które mogą wprowadzać w błąd kusząc współczynnikiem IF – jest on często „samodzielnie” wyliczany i podawany jako „Unofficial Impact Factor”, „Prognostic IF”, „Real IF” „Journal IF”.

Przypominamy, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o wartości IF jest baza Journal Citation Reports (JCR) (https://jcr.clarivate.com). Baza jest dostępna w ramach sieci internetowej SUM lub przez usługę zdalnej pracy
.

Problemem o wiele poważniejszym, bo trudniejszym do wykrycia są czasopisma, które podszywają się pod uznane czasopisma posiadające IF, inaczej mówiąc „kradną im tożsamość”.
Na stronach internetowych fałszywe czasopisma mają nie tylko ten sam tytuł, ale też ISSN (służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji), adres i oczywiście informacje o wartości IF.
Informacje te są identyczne z danymi podawanymi w bazie JCR. Obecnie najlepszym sposobem potwierdzenia wiarygodności czasopisma jest sprawdzenie, czy artykuły w nim publikowane są indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (http://webofknowledge.com/WOS).

Nawet znane wyszukiwarki takie jak JournalSeek podają adresy internetowe fałszywych czasopism. Np. w wyszukiwarce tej można znaleźć błędny link do czasopisma Jokull, mimo wpisania prawidłowego numeru ISSN 0449-0576 (podany w bazie JCR) – w efekcie otrzymamy link do fałszywej strony czasopisma http://www.jokulljournal.com. Po sprawdzeniu w bazie Web of Science Core Collection (http://webofknowledge.com/WOS) okazuje się, właściwe jest czasopismo na stronie http://www.jokulljournal.is.

W przypadku ofert szybkiego publikowania prac w prestiżowych czasopismach zalecana jest ostrożność.  


Czasopisma drapieżne

"Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania" - artykuł autorstwa Tomasza Burdzika, opublikowany w FILOZOFII I NAUCE, Studiach filozoficznych i interdyscyplinarnych,Tom 5, 2017.

"Ekspertka: drapieżne wydawnictwa nadal mają się dobrze" - PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski [15.11.2019 r.]


Mądry wybór czasopisma: nie samymi wskaźnikami autor żyje” – prezentacja pani Katarzyny Gacy-Zając z firmy ELSEVIER składająca się z dwóch części.
W pierwszej przedstawiono następujące zagadnienia:
- sposób wyszukania tytułów czasopism wydawnictwa ELSEVIER, w których możemy publikować prace;
- kryteria, według których należy oceniać wybrane czasopisma;
- sposób identyfikacji czasopism drapieżnych;
- etyka wydawnicza.
W drugiej części szkolenia omówiono następujące wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane w bazie SCOPUS:
- CiteScore,
- SNIP,
- SJR.

Warunkiem wyświetlenia filmu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie „BrightTALK” (po prawej stronie ekranu).
W przypadku problemów z wyświetleniem prezentacji prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker