Nowość - czasopismo JoVE Neuroscience

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Uprzejmie informujemy o wykupieniu dostępu do sekcji Neuroscience czasopisma JoVE.jove neuro

JoVE to recenzowane czasopismo naukowe wykorzystujące technikę wideo w celu zwiększenia przejrzystości i powtarzalności eksperymentów w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych i fizycznych.

Czasopismo jest rejestrowane przez bazę Medline/PubMed i składa się z kilku tematycznych sekcji.
Czytelnicy Biblioteki SUM mają dostęp do sekcji Neuroscience w zakresie od 2010 r. do publikacji bieżących.


Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów). 

Zanim skorzystasz zapoznaj się z obowiązującymi zasadami.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker