Publikacje w ewaluacji 2022


lupa ikona Expertus® - moduł doradczy w zakresie ewaluacji.  
W związku ze zbliżającą się w 2022 r. ewaluacją działalności naukowej Uczelni, zostały przygotowane narzędzia, które pozwolą określić, w jakim stopniu pracownicy należący do liczby N mają wypełnione udziały jednostkowe (sloty) i wartości punktowe tych udziałów. Dla oceny dyscypliny najkorzystniejsze są publikacje z jak najmniejszą liczbą autorów SUM deklarujących tę samą dyscyplinę i jednocześnie posiadające wysoką wartość punktacji ministerialnej.
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Bibliografii i Dokumentacji: 32 208 35 66, bibinfo@sum.edu.pl.
Dowiedz się więcej.

Multiwyszukiwarka 

Baza - MedicinesComplete

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Medicines Complete to kolekcja publikacji elektronicznych z farmacji i farmakologii.
Kolekcja przedstawia wszystkie zasoby na jednej wspólnej platformie jako zintegrowaną całość, jednocześnie pozwalając użytkownikom na dowolny wybór źródeł zgodnie z preferencjami. Narzędzie wyszukiwawcze dostępne na platformie pozwala na przeszukiwanie wiele tysięcy monografii farmakologicznych, umożliwiając dostęp do obiektywnej, potwierdzonej w badaniach klinicznych informacji.

Medicines Complete User Guide pdf

W ramach MedicinesComplete można korzystać z następujących baz:


British National FormularyBritish National Formulary

Przygotowywana na podstawie badań klinicznych cykliczna publikacja British National Formulary (BNF) zawiera aktualne informacje na temat sposobów przepisywania, stosowania, przeciwwskazań oraz efektów ubocznych leków stosowanych w Wielkiej Brytanii. Publikacja jest aktualizowana co 6 miesięcy. Została opracowana we współpracy z British Medical Journal.

 


martindaleMartindale: The complete drug reference

Publikacja autorstwa Royal Pharmaceutical Society, stanowiąca renomowane źródło informacji farmaceutycznej od ponad 120 lat.
Baza zawiera ponad 6,000 monografii leków (w tym ponad 200 leków pochodzenia zielarskiego), blisko 125,000 składów leków i 12,000 producentów.
Opisuje sposoby leczenia ponad 600 chorób.
Publikacja zawiera również informacje na temat leków weterynaryjnych, środków diagnostycznych, radiofarmaceutyków, trucizn, esencji olejowych, itd.
Autorzy szczególną staranność przykładają do zamieszczenia systematycznych przeglądów badań, meta-analizy oraz wytycznych potwierdzonych klinicznie (evidence-based guidelines.

Martindale Worksheet pdf


clarksClarke's Analysis of Drugs and Poisons

Publikacja Clarke's Analysis of Drugs and Poisons jest przeznaczona dla naukowców, zajmujących się identyfikacją przyczyn zatruć oraz kwalifikacją leków, badaniami obecności szkodliwych substancji w organizmie pacjenta, jak również analizą zawartości produktów farmaceutycznych i przemysłowych.
Ponad 1,700 monografii dotyczących leków i trucizn, opisujących właściwości fizyczne substancji, stosowane metody analityczne, oraz zawierające informacje na temat farmakokientyki, spektrum masy, ultrafioletu, podczerwieni, oraz lecznicze i toksykologiczne dane leków i trucizn.
W 31 rozdziałach została zawarta informacja na temat procedur analitycznych, stosowanych w toksykologii. Między innymi omawiane są takie tematy jak: alkohol a prowadzenie pojazdów, leki a sport, testowanie leków w miejscu pracy oraz toksykologia postmortem.


 

Herbal Medicinesherbal
Publikacja zawiera naukowe, klinicznie potwierdzone (evidence-based) informacje na temat leków pochodzenia roślinnego: 152 monografie z danymi fitochemicznymi, farmakologicznymi oraz klinicznymi leków zielarskich, zalecane i bezpieczne dawki środków zielarskich, opisy działań oraz możliwych interakcji z lekami konwencjonalnymi.

Herbal Medicines Worksheet pdf


 

stockleyStockley's Drug Interactions
zawiera profesjonalne informacje kliniczne z zakresu interakcji między lekami terapeutycznymi a lekami pochodzenia roślinnego, lekami a żywnością, pestycydami, narkotykami itd.
Publikacja jest przygotowana w oparciu o tysiące artykułów i raportów z badań klinicznych i zawiera serie zwartych i szczegółowych monografii, umożliwiając szybkie i wygodne odnajdywanie potrzebnych informacji. Każda z monografii zawiera badania kliniczne, opis działania, istotę działania, sposoby dawkowania oraz podsumowanie. Właściwości bazy: ponad 14,000 interakcji i 2,800 monografii, 17,600 odnośników.


Źródło: http://www.abe.pl/pl/resources/databases/MedicinesComplete

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker