Baza - Dentistry & Oral Sciences Source

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Dentistry & Oral Sciences Source? zapewnia stomatologom praktykom i pracownikom naukowym doskonałe żródło literatury w zakresie stomatologii. Baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 190 czasopism i kilkudziesięciu monografii. Obejmuje indeksowanie wszystkich czasopism z zakresu stomatologii i higieny jamy ustnej powszechnie prenumerowanych przez uczelnie stomatologiczne i instytuty medyczne.

Dentistry & Oral Sciences Source zawiera również wyjątkową kolekcję wiodących czasopism pełnotekstowych, jak również kilkadziesiąt pełnotekstowych monografii. Kolekcja obejmuje czasopisma z pełnym tekstem, w tym wiele kluczowych tytułów w tej dyscyplinie. W ramach inicjatywy tworzenia archiwów firma EBSCO włączyła do bazy indeksy, abstrakty i pełne teksty wielu publikacji za ubiegłe dziesięciolecia.

Zobacz instrukcje w języku angielskim.


WEJCIE DO BAZY


 Źródło: https://www.ebsco.com/products/research-databases/dentistry-oral-sciences-source

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker