Baza - Academic Search Complete

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

 Academic Search Complete to baza dedykowana instytucjom akademickim.

Multidyscyplinarna kolekcja abstraktów i czasopism pełnotekstowych, których archiwa sięgają 1887 roku, obejmuje takie dziedziny, jak: nauki o zwierzętach, antropologia, studia regionalne, astronomia, biologia, chemia, inżynieria lądowa, elektrotechnika, studia etniczne i kulturowe, nauka o żywności i technologia żywienia, nauki ścisłe, geografia, geologia, prawo, materiałoznawstwo, matematyka, mechanika, muzyka, farmakologia, fizyka, psychologia, religia i teologia, weterynaria, zoologia, studia kobiece i wiele innych.

Baza zawiera:

  • Czasopisma zawierające indeksy i abstrakty
  • Czasopisma recenzowane zawierające indeksy i abstrakty
  • Czasopisma pełnotekstowe
  • Recenzowane czasopisma pełnotekstowe
  • inne publikacje, w tym monografie, sprawozdania, materiały konferencyjne itp.

Zobacz instrukcje w języku angielskim.


WEJCIE DO BAZY

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).


Źródło:  https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker