Nowa możliwość rozliczania kar za przetrzymanie książek

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Uprzejmie informujemy P.T. Czytelników, że z dniem 11 lipca 2014 r. została wprowadzona możliwość rozliczania kar za przetrzymanie książek poprzez dostarczenie do Biblioteki książek z listy przygotowanej przez Bibliotekę. Aktualny wykaz pozycji dostępny jest z cennika usług.

Wartość dostarczonej książki powinna odpowiadać wysokości naliczonej kary. Możliwe jest dostarczenie książki o niższej wartości i pokrycie różnicy gotówką lub przelewem. 

Przykład:

Kara za przetrzymanie książek wynosi 50,50 zł.
Czytelnik dostarcza książkę z przygotowanej listy:
Biochemia / D.Hames. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012. Wyd. 3 popr. i
unowocześn. - cena 49,90 zł.

50,50 zł. - 49,90 zł. = 0,60 zł.

Kwotę różnicy między naliczoną karą a wartością książki należy wpłacić do kasy lub na rachunek bankowy.


Zmiana Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
na podstawie Zarządzenia Nr 102/2014 z dnia 11.07.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
zmieniającego Zarządzenie Nr 139/2013 z dnia 22.10.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker