Licencje

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Licencjonowane zasoby podlegają ochronie w ramach praw autorskich.

Z licencjonowanych zasobów mogą korzystać:

  • pracownicy oraz studenci SUM,
  • pozostali użytkownicy wyłącznie w bibliotekach SUM.

Licencje na korzystanie z baz danych zabraniają:

  • znacznego lub systematycznego kopiowania, (zgrywania) wielu artykułów, numerów czy woluminów czasopisma, całych rozdziałów książek),
  • publikowania licencjonowanych zasobów w całości ani w części,
  • używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line,
  • sprzedaży, odsprzedaży i innego komercyjnego wykorzystania materiałów będących przedmiotem licencji,

Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

Systemy rejestrują logowania, tytuły czasopism, liczbę ściąganych pełnych tekstów wg numerów IP komputerów.

Użytkowanie baz niezgodnie z warunkami podpisanej przez SUM umowy licencyjnej może spowodować zablokowanie przez dystrybutora dostępu do serwisu.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker