Biblioteka w liczbach

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

statistics(stan na 31 grudnia 2019 r.)

Stan księgozbioru

118 901 wol. książek drukowanych
27 131 wol. czasopism drukowanych
1 107 tytułów czasopism drukowanych
236 tytułów polskich czasopism drukowanych w bieżącej prenumeracie

Zbiory elektroniczne

7 955 tytułów e-czasopism
57 238 tytułów e-książek
51 bazy danych

Udostępnianie zbiorów

90 855 wypożyczeń i przedłużeń książek w roku 2019
55 258 odwiedzin w czytelniach w roku 2019

Katalogi zbiorów drukowanych w systemie bibliotecznym Aleph

42 214 opisów bibliograficznych w tym:
3 517 opisów prac doktorskich

Bibliografia Publikacji Pracowników SUM i baza Cytowań

100 786 opisów publikacji pracowników SUM
15 471 cytowanych publikacji pracowników SUM
225 305 cytowań publikacji pracowników SUM

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker