Biblioteka w liczbach

Zmiana rozmiaru tekstu:

statistics(stan na 31 grudnia 2017 r.)

Stan księgozbioru

152 989 wol. książek drukowanych
31 843 wol. czasopism drukowanych
1 197 tytułów czasopism drukowanych
262 tytułów polskich czasopism drukowanych w bieżącej prenumeracie
45 tytułów zagranicznych czasopism drukowanych w bieżącej prenumeracie

Zbiory elektroniczne

8 462 tytułów e-czasopism
35 533 tytułów e-książek
52 bazy danych

Udostępnianie zbiorów

100 514 wypożyczenia i przedłużenia książek w roku 2017
89 195 odwiedzin w czytelniach w roku 2017

Katalogi zbiorów drukowanych

49 140 opisów bibliograficznych
3 175 opisów prac doktorskich

Bibliografia Publikacji Pracowników SUM i baza Cytowań

89 483 opisów publikacji pracowników SUM
13 546 cytowanych publikacji pracowników SUM
176 280 cytowań publikacji pracowników SUM

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker