Biblioteka w liczbach

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

statistics(stan na 31 grudnia 2018 r.)

Stan księgozbioru

134 132 wol. książek drukowanych
29 762 wol. czasopism drukowanych
1 192 tytułów czasopism drukowanych
267 tytułów polskich czasopism drukowanych w bieżącej prenumeracie

Zbiory elektroniczne

8 519 tytułów e-czasopism
56 496 tytułów e-książek
52 bazy danych

Udostępnianie zbiorów

102 023 wypożyczenia i przedłużenia książek w roku 2018
74 614 odwiedzin w czytelniach w roku 2018

Katalogi zbiorów drukowanych

41 803 opisów bibliograficznych w tym:
3 358 opisów prac doktorskich

Bibliografia Publikacji Pracowników SUM i baza Cytowań

96 669 opisów publikacji pracowników SUM
14 528 cytowanych publikacji pracowników SUM
198 710 cytowań publikacji pracowników SUM

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker