Potwierdzenia dorobku naukowego

Zmiana rozmiaru tekstu:

Wykonywane w Dziale Bibliografii i Dokumentacji BG SUM potwierdzenia dorobku naukowego na potrzeby postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich (zmiana stanowiska), funkcje kierownicze, a także potwierdzenia dorobku naukowego na potrzeby oceny nauczycieli akademickich zawierają:

  • liczbę prac naukowych opublikowanych przed 1990 rokiem, które nie są zawarte w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników SUM z uzupełnioną właściwą punktacją; analiza dokonywana jest na podstawie spisu dostarczonego przez autora z uwagi na konieczność ewentualnego uzupełnienia liczby prac w stosunku do prac wykazanych w wydawanej wcześniej wersji drukowanej Bibliografii publikacji pracowników ŚAM,

  • liczbę prac naukowych opublikowanych w latach 1990-1997 na podstawie bazy Bibliografia Publikacji Pracowników SUM z dodaną właściwą punktacją,

  • liczbę prac naukowych z właściwą punktacją opublikowanych od 1998 roku na podstawie Analizy bibliometrycznej publikacji pracowników SUM (moduł Bibliografia Publikacji Pracowników SUM)

Liczba cytowań i prac cytowanych, a także indeks Hirscha podawane są na podstawie bazy Cytowania Publikacji Pracowników SUM, tworzonej w Dziale Bibliografii i Dokumentacji BG SUM na podstawie bazy Web of Science.
Powyższe wartości podawane są także na podstawie bieżącej analizy bazy Scopus.
Bazy Web of Science i Scopus dostępne są w sieci internetowej SUM i w ramach usługi „zdalna praca”.


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker