Baza - Web of Science

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Web of Science zawiera opisy i abstrakty publikacji z światowych czasopism z różnych dziedzin, a także, co bardzo istotne, informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji od roku 1945 na bieżąco.


WEJCIE DO BAZY
Baza składa się z następujących podbaz, które mogą być przeszukiwane oddzielnie:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-bieżąco
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-bieżąco
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-bieżąco
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-bieżąco
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-bieżąco

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker