Programy publikowania otwartego

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Open Access = Otwarta nauka = Otwarty dostęp oznacza możliwość zapoznania się z treściami naukowymi bez opłat za dostęp do nich.
Wydawnictwa koszty publikacji w modelu Open Access przenoszą w większości przypadków na autorów w postaci article processing charge (APC). Opłaty te mogą być pokrywane z tzw. programów publikowania otwartego o charakterze narodowym lub instytucjonalnym.


Programy dostępne dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pracownicy chcący skorzystać z możliwości dofinansowania publikacji w modelu Open Access proszeni są o zapoznanie się z poniższymi zasadami stosownie do wydawcy czasopisma, w którym chcą opublikować.  

Informacje dotyczące możliwości korzystania z programów znajdują się na stronie koordynatora programów Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW):