Programy publikowania otwartego

Zmiana rozmiaru tekstu:

Springer Open Choice/Open Access

Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).
Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer.

Instrukcja korzystania z opcji Springer Open Access przez polskich autorów.


SCOAP3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) - to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, finansujące publikowanie w czasopismach w modelu Open Access. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum, nie ponosząc za to żadnych opłat indywidualnych.
Lista czasopism należących do SCOAP3, w których można publikować: https://scoap3.org/phase2-journals/
Pytania i odpowiedzi - FAQs
Informacje ze strony Wirtualnej Biblioteki Nauki

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker