Punktacja publikacji naukowych

Zmiana rozmiaru tekstu:

Wykaz czasopism naukowych zawierających historię punktacji czasopism opublikowanych w latach 2013 – 2016

1. Część A - lista zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).

2. Część B - lista zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF).

3. Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Monografia (objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych) Punktacja
Autorstwo monografii naukowej  25

 

Rozdział (objętość co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego) Punktacja
Autorstwo rozdziału w monografii naukowej  5

 

Redakcja naukowa monografii naukowej Punktacja
Redakcja monografii naukowej wieloautorskiej                         5

 

Publikacja z konferencji Punktacja
Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej
uwzględnionej w Web of Science
 15

 

Prace zamieszczone w Bibliografii Publikacji Pracowników SUM otrzymują punktację przyznaną danemu czasopismu w roku ich opublikowania.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker