Zmiana rozmiaru tekstu:

habilitacje s

Jubileuszowy katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wykonanych w Śląskiej Akademii Medycznej

Red. nauk. Alfred Puzio. 

Katowice: ŚAM - Biblioteka Główna 1998. T. I Doktoraty, 509 s, T. II Habilitacje, 76 s.

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej:
Tom I - doktoraty
Tom II - habilitacje

Oba tomy obejmują opisy bibliograficzne rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, które powstały w Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1948-1997. Zebrany materiał zgrupowano w 4 głównych działach, odpowiadających strukturze organizacyjnej Akademii. W obrębie wydziałów zastosowano układ chronologiczny prac, a w jego ramach układ alfabetyczny według nazwisk autorów. 

W opisie pracy doktorskiej uwzględniono następujące elementy: nazwisko i imię autora, datę i miejsce urodzenia, rok otrzymania dyplomu i uczelnię, datę zatwierdzenia doktoratu przez Radę Wydziału, tytuł pracy, tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora, tytuły naukowe, imiona i nazwiska recenzentów, klasyfikację działową (nazwy dziedzin).

Opisy rozpraw habilitacyjnych zostały poszerzone o informacje dotyczące doktoratu (rok i uczelnia, w jakiej został wykonany), a także kolokwium habilitacyjnego oraz zatwierdzenia stopnia doktora habilitowanego (daty).

Zręby główne obu tomów Katalogu uzupełniają indeksy: autorów, promotorów, recenzentów oraz rzeczowy.

Redakcja 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker