Zmiana rozmiaru tekstu:

harcerstwo s

Działalność społeczna, wychowawcza i naukowa Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP przy Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1958?1988

Red. Krystyna Karczewska i Anna Obuchowicz 

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2011, 216 s., nlb. 34 
Prace CDDMiF nr 18

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

?[?] Związała nas praca na rzecz ludzi, młodzieńcza radość i zapał oraz słowa przyrzeczenia harcerskiego. Mimo trudnych studiów i skomplikowanej historii tych lat potrafiliśmy w zgodzie i przyjaźni działać na rzecz środowiska studenckiego, młodzieży harcerskiej i dzieci. 

Starannie zaplanowane obozy społeczno-naukowe i obozy dla chorych dzieci organizowane na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej połączyły nas w jedną harcerską rodzinę, której serdeczne więzi przetrwały do dziś.?

[Ze Wstępu]

Monografia przedstawia wielokierunkową działalność studentów Śląskiej Akademii Medycznej, którzy w latach 1958?1988 byli członkami jednej z pierwszych uczelnianych drużyn harcerskich w Polsce. Na publikację składają się m.in. rozdziały poświęcone historii Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP ŚAM, jego działalności śródrocznej i wakacyjnej, a także barwne wspomnienia byłych członków, przeplatane pieśniami i anegdotami. Dopełnieniem całości są fotografie ze zbiorów instruktorów SKI ZHP ŚAM.

Książka poświęcona jest nie tylko członkom Kręgu, ale wszystkim, którzy służyli mu pomocą.

Anna Just

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker