Zmiana rozmiaru tekstu:

s prof Herman

Profesor Zbigniew Stanisław Herman.
Współtwórca farmakologii klinicznej w Polsce 

Red. Teresa Białek i Władysław Pierzchała

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2010, 219 s., nlb. 1. 
Prace CDDMiF nr 17 

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Monografia przedstawia kolejną wybitną postać śląskiej medycyny ? prof. zw. dr. hab. n. med. Zbigniewa Stanisława Hermana, doktora honoris causa multi, farmakologa i lekarza praktyka, członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności oraz członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, współtwórcę nowej dyscypliny medycznej ? farmakologii klinicznej, wieloletniego kierownika Katedr Farmakologii w Zabrzu-Rokitnicy i w Katowicach, organizatora pierwszej w Polsce Kliniki Farmakologii Klinicznej w Katowicach, członka Senatu Uczelni, dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach (1975-1980) oraz rektora Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1980-1982.

Opracowanie prezentuje m.in. biografię Profesora, przykłady Jego wykładów i fragmenty wypowiedzi, a także publikowany dorobek naukowy. Interesującą część książki stanowią wspomnienia przyjaciół, współpracowników i wychowanków Profesora, a także refleksje żony ? prof. dr. hab. Anny Dyaczyńskiej-Hermanowej. Całość dopełniają fotografie pochodzące z albumu rodzinnego Profesora oraz zbiorów przyjaciół.

Teresa Białek

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker