Zmiana rozmiaru tekstu:

giec

Profesor Leszek Giec.
Współtwórca kardiologii na Śląsku. Człowiek wielkiego serca 

Red. Teresa Białek i Ewa Pawłowska. 

Katowice: SUM Biblioteka Główna 2009, 182 s., nlb. 19.
Prace CDDMiF nr 15

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

W niniejszej publikacji przedstawiamy materiał faktograficzny i wspomnieniowy dotyczący Prof. dr. hab. n. med. Leszka Gieca, w tym m.in. Jego własny odbiór pamiętnego września 1939 roku, rozmowę o historii polskiej szkoły kardiologii, wywiad przeprowadzony z Profesorem przez Krystynę Bochenek oraz wspomnienia bliskich, przyjaciół i współpracowników. Czas i miejsce, w którym znalazł się Profesor Leszek Giec, pozwoliły mu wykorzystać własną pracowitość, wiedzę, zdolności organizacyjne oraz dobre relacje z bliższym i dalszym otoczeniem do swojego osobistego rozwoju zawodowego, a przede wszystkim do zbudowania bardzo silnego ośrodka kardiologicznego. Najpierw musiał powstać Górnośląski Ośrodek Kardiologii w Ochojcu, by w kardiologii nastąpiła jakościowa i ilościowa zmiana, której jesteśmy świadkami.

Władysław Pierzchała

Prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Giec: organizator nowoczesnej kardiologii na Śląsku, inicjator budowy i długoletni dyrektor największego w Polsce specjalistycznego szpitala kardiologicznego ? Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach-Ochojcu, integralnej części Górnośląskiego Centrum Medycznego, od 2000 roku będącego szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Naukowiec, wychowawca pokoleń lekarzy, a przy tym oddany chorym lekarz.

Poświęcona Profesorowi monografia zawiera m.in.: kalendarium Jego życia, wspomnienia najbliższej rodziny, przyjaciół, współpracowników i uczniów, wywiady oraz ? ilustrujące dorobek naukowo-dydaktyczny ? bibliografię publikacji, a także zestawienia prac doktorskich i habilitacyjnych, których był promotorem, opiekunem bądź recenzentem. Całość dopełniają udostępnione przez Rodzinę Profesora fotografie.

Teresa Białek

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker