Zmiana rozmiaru tekstu:

dzieje g s

Dzieje górnośląskiej medycyny w świetle zasobów źródłowych. 

Red. Jerzy Marian Dyrda, Barbara Gruszka. 

Katowice: ŚAM Biblioteka Główna 2007, 255 s. 
Prace CDDMiF nr 11

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Spis treści:

 1. Włodzimierz Kaczorowski, Jerzy M. Dyrda, Stan badań nad dziejami górnośląskiej medycyny i farmacji (kierunki, formuły badawcze, egzemplifikacje źródłowe).
 2. Michael Sachs, Das ?Historische Ärztelexikon für Schlesien ? eine kritische Zwischenbilanz nach 4. Bänden.
 3. Karel Műller, Zdravotní péče a lékárenství v západní části bývalého Rakouského Slezska ve fondech Zemského archivu v Opavě.
 4. Jan Kornek , Zespoły akt Archiwum Państwowego w Opolu skarbnicą wiedzy o dziejach lecznictwa na Górnym Śląsku.
 5. Kazimierz Dola, Źródła do historii medycyny na Śląsku w średniowieczu.
 6. Idzi Panic, Szpitale na Śląsku Cieszyńskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych.
 7. Andrea Pokludova, Zprávy o zdravotních pom?rech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století.
 8. Ryszard Kaczmarek, Zwalczanie chorób zakaźnych na przykładzie działalności pruskiego królewskiego lekarza powiatowego w Pszczynie w latach 1871?1921.
 9. Antoni Maziarz, Zasoby źródłowe śląskich żeńskich zgromadzeń zakonnych dotyczące opieki nad chorymi w XIX wieku.
 10. Dionizy Moska, Znaczenie prawodawstwa farmaceutycznego w dokumentowaniu rozwoju aptekarstwa i farmacji w autonomicznym województwie śląskim w latach 1922?1939.
 11. Maria W. Wanatowicz, Wpływ wielkiego kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie kas chorych w Polsce międzywojennej.
 12. Michał Lis, Sprawozdania sytuacyjne administracji terenowej jako źródło wiedzy o ochronie zdrowia po II wojnie światowej na Śląsku Opolskim.
 13. Paweł Bojko, Opieka zdrowotna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego nad ludnością przesiedloną na Śląsku Opolskim w latach 1945?1948 w świetle dokumentów archiwalnych.
 14. Halina Kulik, Wspomnienia pielęgniarek przyczynkiem do dziejów opieki pielęgniarskiej.
 15. Antoni Jonecko, Śląski poemat Roździeńskiego ?Officina ferraria? z 1612 roku jako źródło do dziejów medycyny.
 16. Włodzimierz Kaczorowski, Rysunki i miedzioryty Fryderyka Bernarda Wernera (1690?1776) źródłem ikonograficznym dla badacza dziejów medycyny na Górnym Śląsku.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker