Zmiana rozmiaru tekstu:

etyka s

Etyka w naukach medycznych - XX lecie działalności komisji bioetycznych Śląskiej Akademii Medycznej 1982-2002

Katowice: ŚAM - Biblioteka Główna, 2003, 113 s., nlb. 2, il.
Prace CDDMiF nr 8

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej 

 

 "... Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Akademii Medycznej powstała w 1982 roku jako jedna a pierwszych, a może nawet pierwsza w kraju. Utworzona została jeszcze przed ukazaniem się zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11 czerwca 1982 w sprawie powołania Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach. Inicjatorem i współorganizatorem Komisji był prof. dr hab. Kornel Gibiński, który już w 1977 roku, w referacie wygłoszonym na wspólnym posiedzeniu Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN i Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, postulował utworzenie dwustopniowego, centralnego i regionalnego organu sprawującego nadzór nad dokonywaniem badań na ludziach. Formalną organizacją Komisji w naszej Uczelni zajął się prof. dr hab. Bronisław Kłaptocz, przeprowadzając rozmowy z osobami, które następnie zostały zaproszone pisemnie przez Rektora do udziału w jej pracach. W przypadku osób spoza Akademii skierowano też stosowne pisma do kierownictw ich macierzystych instytucji. Założono bowiem, że w Komisji powinny być reprezentowane działające na terenie Górnego Śląska instytuty medyczne oraz inne nielekarskie środowiska. Tak więc obok lekarzy różnych specjalności, członkami Komisji zostali także prawnicy z Uniwersytetu Śląskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Prokuratury w Katowicach.

Komisja została zlokalizowana w Rektoracie Śląskiej Akademii medycznej, a obsługę administracyjną zapewnił jej Dział Nauki.

Przewodniczącym Komisji został profesor Bronisław Kłaptocz, który pełnił tę funkcję przez dziesięć kolejnych lat. Pierwszy skład Komisji (1982 r.) był następujący: prof. dr hab. n. med. Kornel Gibiński, prof. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz, mgr Helena Kowal, mgr Gabriel Kula, prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski oraz prof. dr hab. n. praw. Mieczysław Sośniak ..."

Bronisław Kłaptocz, Stefan Kossmann

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker