Zmiana rozmiaru tekstu:

s kornel

Kornel Gibiński: Lekarz, Uczony, Humanista

pod redakcją Teresy Białek i Ewy Pawłowskiej

Katowice: ŚAM - Biblioteka Główna, 2000, 177 s., nlb. 2, il.
Prace CDDMiF nr 5

Pełny tekst publikacji dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Gdyby przytaczać znaczące dla naszej uczelni daty, bez wątpienia trzeba by wśród nich wymienić rok 1953 - rok, w którym Profesor Kornel Gibiński, przeniósłszy się z Wrocławia do liczącej wówczas zaledwie pięć lat Śląskiej Akademii Medycznej, podjął organizację III Kliniki Chorób Wewnętrznych w Bytomiu.

Jakkolwiek działalność naukowa, dydaktyczna i lecznicza Profesora miała zawsze i ma nadal zasięg krajowy i międzynarodowy to jednak najbardziej wiąże się ona właśnie z naszym regionem i naszą uczelnią. Ten liczący już blisko pół wieku związek zaowocował w tutejszym środowisku ukierunkowaniem i rozwojem wielu dziedzin internistycznych oraz torowaniem szlaków postępowi medycyny.

Erudyta i uczony o niebywałej intuicji, nauczyciel inspirujący i trafnie rozpoznający talenty swoich wychowanków i współpracowników, wskazujący własnym przykładem, jakimi normami moralno-etycznymi kierować się w życiu i pracy naukowej, nade wszystko zaś wspaniały lekarz i człowiek wierny wartościom uniwersalnym, humanista w pełnym tego słowa znaczeniu. Te przymioty Profesora znają wszyscy, którzy mieli szczęście bezpośredniego spotkania z Nim.

Wielki to zaszczyt i radość, iż mogę wyrazić dumę z przynależności Pana Profesora Kornela Gibińskiego do grona kadry akademickiej Śląskiej Akademii Medycznej. 85 rocznica Jego urodzin daje mi sposobność nie tylko pogratulowania Panu Profesorowi wielkich osiągnięć w medycynie i osobistego wkładu w naukę, ale także wyrażenia serdecznej wdzięczności za niezmiennie wytężoną pracę i obecność wśród nas.

Pragnę też życzyć Dostojnemu Jubilatowi na dalsze lata pogody ducha oraz jak najlepszego zdrowia i sił, byśmy ciesząc się jak najdłużej możliwością współpracy z Nim mogli czerpać z Jego wiedzy, życiowej mądrości i doświadczenia.

Tadeusz Wilczok

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker