Baza - Springer

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Pełnotekstowa baza obejmująca kolekcję czasopism wydawnictwa Springer dostępna z serwera wydawcy na platformie SpringerLink i na serwerze ICM. Na serwerze SpringerLink dostępny jest komplet roczników archiwalnych, natomiast na serwerze w ICM zgromadzone są roczniki od 1996 roku. Licencja krajowa obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie).


 

WEJŚCIE z serwera wydawcy

WEJŚCIE na platformę Infona


 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker