Baza - Science Direct

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Pełnotekstowa baza zawierająca elektroniczne wersje czasopism wydawnictwa Elsevier. Są to czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz nauk przyrodniczych i medycznych. Kolekcja czasopism tzw. Freedom Collection zawiera obecnie ponad 1800 czasopism bieżących oraz ponad 400 tytułów archiwalnych, które nie są już kontynuowane. Zasoby dostępne w ramach Freedom Collection oraz prenumeraty elektronicznej obejmują roczniki archiwalne od 1995 roku.


 

WEJŚCIE z serwera wydawcy

WEJŚCIE  na platformę Infona


 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker