Baza - Social Sciences Citation Index

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Social Sciences Citation Index (SSCI) zawiera opisy i abstrakty publikacji z ponad 5300 światowych czasopism z różnych dziedzin (m.in. ochrony zdrowia i higieny społecznej, demografii, nauk ekonomicznych, badań w dziedzinie kształcenia, polityki, geografii, informacji naukowej, sztucznej inteligencji, prawoznawstwa, psychologii, psychiatrii, socjologii planowania) a także informacje o cytowaniach poszczególnych autorów i publikacji, od 1956 roku na bieżąco.


WEJCIE DO BAZY


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker