Baza - Embase

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Embase to bibliograficzno-abstraktowa baza danych, indeksująca ponad 5.000 tytułów czasopism od roku 1974, z ponad 70 krajów (głównie europejskich). Baza obejmuje m.in. dziedziny: biomedycynę, farmację, farmakologię, toksykologię, farmakoekonomikę, medycynę alternatywną, biotechnologię.
Embase indeksowany jest wg tezaurusa Emtree, który zawiera wszystkie hasła tezaurusa Mesh (Medline). Dodatkowo Emtree zawiera indeksowania leków, które nie są zawarte w Mesh.


WEJCIE DO BAZY


 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker