Baza - Conference Proceedings Citation Index

włącz .

Zmiana rozmiaru tekstu:

Baza Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych (m.in. medycyna, biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, fizyka, informatyka), od roku 1990 na bieżąco.


WEJCIE DO BAZY

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) oraz przez serwer proxy (dla studentów).


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker